موضوعات = بیومتری جنگل
برآورد زی توده چوبی اندام های هوایی کلن های صنوبر با استفاده از روابط آلومتریک

دوره 25، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 97-108

10.22069/jwfst.2018.14826.1738

محسن یوسفوند مفرد؛ جواد سوسنی؛ رضا اخوان؛ کامبیز ابراری واجاری؛ ایمان سپهوند؛ فزهاد جهانپور


برآورد مساحت تاج تک‌درختان بنه با استفاده از DSM تصاویر هوایی پهپاد در جنگل تحقیقاتی بنه استان فارس

دوره 24، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 117-130

10.22069/jwfst.2017.13322.1683

افروز چناری؛ سید یوسف عرفانی فرد؛ مریم دهقانی؛ حمید رضا پورقاسمی


پاسخ درختان بلوط وی ول (Quercus libani Oliv) به تنش ناشی از گلازنی در زاگرس شمالی

دوره 23، وبژهنامه (1)، بهمن 1395، صفحه 135-154

10.22069/jwfst.2017.9560.1510

لقمان قهرمانی؛ زاهد شاکری؛ الهه قلاوند؛ هدایت غضنفری


پاسخ درختان بنه (.Pistacia atlantica Desf) به برداشت سقز

دوره 23، شماره 4، دی 1395، صفحه 25-44

10.22069/jwfst.2016.9830.1518

لقمان قهرمانی؛ فریده سعیدی زاده؛ هدایت غضنفری


اثر متغیرهای اقلیمی(دما و بارندگی ) بر پهنای حلقه‌های رویشی درختان شاخه‌زاد بلوط ایرانی در ناحیه زاگرس میانی (مطالعه موردی: جنگل‌های شهرستان خرم آباد)

دوره 22، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 93-110

جواد سوسنی؛ عاطفه رادمهر؛ سید محمود حسینی قلعه بهمنی؛ شمس الدین بالاپور؛ اصغر سپهوند


مقایسه روش‌های برآورد امکان برداشت در سری یک طرح جنگلداری دکتر بهرام‎نیا

دوره 21، شماره 3، آذر 1393، صفحه 93-112

محمد هادی معیری؛ نیشتمان حاتمی؛ غلامعلی غلامی


مقایسه مشخصه های کمی و کیفی ساختار توده‌های طبیعی مدیریت شده و نشده (مطالعه موردی جنگل شصت کلاته گرگان)

دوره 21، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 65-83

جهانگیر محمدی؛ شعبان شتایی جویباری؛ منوچهر نمیرانیان


کاربرد تابع K رایپلی در آشکار سازی الگوی پراکنش مکانی گونه ملج در جنگل آموزشی و پژوهشی خیرود نوشهر

دوره 20، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 21-39

سید جلیل علوی؛ قوام الدین زاهدی امیری؛ زهرا نوری؛ محمد رضا مروی مهاجر