پرسش‌های متداول

چگونه در سامانه ثبت نام کرده و مقالات خود را ارسال کنیم؟

راهنمای ثبت نام و ارسال مقالات خود را می توانید از بخش «راهنمای نویسندگان» دریافت کنید.

سیاست دسترسی به مقالات در فصلنامه پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل چیست؟

دسترسی افراد، بدون بهره گیری از ماشین برای دانلود گسترده، به مقالات  پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل آزاد و رایگان است. البته هیچ فرد یا موسسه ای اجازۀ بهره برداری تجاری از این اطلاعات و مقالات را ندارد.

نحوه ارسال مقاله به فصلنامه پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل چگونه است؟

ارسال مقاله به نشریه پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل  تنها از طریق سامانه الکترونیکی این نشریه به آدرس https://jwfst.gau.ac.ir امکان پذیر می باشد.

شرایط لازم برای آماده سازی و تدوین نهایی مقالات جهت ارسال به نشریه پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل چیست؟

جهت آماده سازی مقاله و تدوین نهایی آن برای ارسال به نشریه، لطفا به «راهنمای نویسندگان» مراجعه کنید. رعایت تمام نکات و شیوه نامه های مندرج در این راهنما ضروری است.

در صورت عدم رعایت اصول و ضوابط نشریه در تدوین نهایی، چه سیاستی دنبال می شود؟

در صورت عدم رعایت نکات منعکس شده در بخش «راهنمای نویسندگان» مقاله به هیچ وجه در دفتر نشریه/شورای فصلنامه/هیات سرویراستاران بررسی نخواهد شد.

فرآیند بررسی مقالات ارسال شده به فصلنامه پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل چگونه است؟

برای آگاهی از فرآیند بررسی مقالات در فصلنامه، لطفاً از بخش اطلاعات نشریه به قسمت «فرایند پذیرش مقالات» مراجعه کنید.

آیا یادداشت علمی و مقاله کوتاه در نشریه پذیرفته خواهد شد؟

بله

نشریه پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل مقالات را به چه زبان هایی مورد بررسی و پذیرش قرار خواهد داد؟

نشریه پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل  آمادگی پذیرش مقالات علمی به زبان های فارسی و انگلیسی را دارد. مقالات به زبان انگلیسی پس از تجمیع در یک شماره مجزا به چاپ خواهند رسید.

نویسنده/نویسندگان مقالات چه اصول اخلاقی ای را باید مد نظر داشته باشند؟

تمام نویسندگان مقالات باید اصول اخلاقی انتشار آثار علمی را مد نظر داشته و مراعات نمایند. پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل به طور جدی بر رعایت اصول اخلاقی انتشار آثار علمی تاکید دارد و تمام نویسندگان موظفند پیش از ارسال آثار خود از طریق بخش «اطلاعات نشریه»، «اصول اخلاقی انتشار مقاله» در این نشریه را مطالعه و تماما رعایت فرمایند.

در صورت نقض اصول اخلاقی انتشار آثار علمی از سوی نویسندگان چه اتفاقی صورت خواهد گرفت؟

در صورت بروز و اثبات رفتاری خلاف و ناقض اصول اخلاقی انتشار آثار علمی، مقاله مورد نظر از گردش کار نشریه خارج شده، سپس نویسنده/نویسندگان آن در لیست سیاه نشریه پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل  قرار خواهند گرفت و از آن پس هیچ مقاله ای از آنها پذیرفته نخواهد شد. همچنین این موارد به موسسات متبوع نویسنده/نویسندگان اعلام خواهد شد.

در صورت بروز سرقت علمی، در نشریه پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل چه رفتاری خواهد داشت؟

با توجه به حساسیت فراوان نشریه پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل به سرقت/انتحال علمی، درصورت بروز و اثبات این امر شدیدترین برخوردها با متخلف صورت خواهد گرفت. در این راستا، مقاله از گردش کار حذف شده، نویندگان در لیست سیاه قرار خواهند گرفت، موسسه متبوع در جریان گذاشته خواهد شد و در صورت چاپ مقاله (اثبات سرقت و انتحال علمی پس از چاپ مقاله)، در شماره بعدی متن توضیحی ای در ابتدای نشریه منتشر خواهد شد و متن مقاله مذکور از سامانه های الکترونیکی و آرشیوهای دیجیتالی نشریه حذف خواهد شد.

چه مولفه هایی در بررسی و پذیرش مقاله در نشریه پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل موثر خواهد بود؟

آثاری که منطبق با محورهای نشریه پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل باشند و دارای ساختار پژوهشی منسجم و دربردارنده و منعکس کننده پژوهش و تحقیق علمی باشند، از بخت بیشتری برای پذیرش و انتشار برخوردار خواهند بود. آثاری که صرفا به بیان سطحی مسئله پرداخته باشند و یا تنها به بیان اطلاعات، ترجمه اسناد، تکرار مکررات و... بدون دقت نظر و بررسی و نقد مبادرت کرده باشند، شانس چندانی برای پذیرش در این نشریه نخواهند داشت. علاوه بر رعایت ساختار علمی مقاله، نوآوری مقاله و میزان اعتبار یافته‏ ها، معتبر بودن روش ها و فنون و اعتبار ارجاعات و منابع از اصلی ترین نکات موثر در پذیرش مقالات در نشریه پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل است.

آیا امکان اضافه/حذف/اصلاح نویسندگان پس از ارسال مقاله وجود دارد؟

با توجه به سیاست های سختگیرانه نشریه پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل برای رعایت حقوق مولفین مقالات و تاکید بر درج نام تمام نویسندگان موثر مقالات و همچنین جلوگیری از درج نام افراد غیر موثر در نگارش و تدوین مقالات، هر گونه تغییر در اسامی (از قبیل اضافه نمودن نویسنده جدید؛ حذف نام یک نویسنده از مقاله و یا تغییر در نویسنده مسئول) پس از ارسال مقاله به نشریه پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل و بررسی آن، با رعایت ضوابط و مقررات سختگیرانه ای و با ارئه توجیهات و دلایل منطقی از سوی نویسنده مقاله و یا تمام نویسندگان آن میسر خواهد شد. در این گونه موارد شورای سرویراستاران تصمیم نهایی را اخذ و اعلام خواهند نمود. نویسندگان ملزم به پذیرش تصمیم اتخاذ شده هستند. لذا درخواست می شود با دقت فراوان و با در نظر داشتن تمام اصول اخلاقی، نام نویسندگان موثر در نگارش و تدوین مقالات، پیش از ارسال مقاله به پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل مورد مداقه قرار گیرد.

چه کسی مسئول ارسال و پیگیری امور مربوط به مقاله است؟

نویسنده مسئول مقاله باید عهده دار ارسال مقاله و همچنین موظف به رفع ایرادات و درخواست های بعدی نشریه است. ایشان می بایست مسئولیت تمام امور را بر عهده گرفته و پیگیر روند بررسی مقاله باشند.

آیا تکمیل و امضای فرم تعهدنامه ارسال مقالات ضروری است؟

تکمیل فرم تعهدنامه ارسال مقالات به نشریه پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل از سوی نویسنده مقاله ضروری است و همچنین امضای این فرم از سوی تمام نویسندگان موثر در نگارش مقالات الزامی است. نویسنده مسئول مقاله مکلف است تا متن مذکور را آماده و به امضای تمام نویسندگان مقاله برساند. این فرم تعهد نامه پس از موافقت نشریه برای چاپ مقاله، باید برای دفتر نشریه پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل ارسال شود.

باز پس گیری مقالات در چه فرآیندی صورت می گیرد؟ چه زمانی امکان بازپس گیری مقالات وجود دارد؟

انصراف از بررسی مقاله تنها تا یک هفته پس از ارسال مقاله به نشریه امکان پذیر است. پس از آن که مقاله وارد فرآیند داوری شد، امکان انصراف وجود ندارد. در صورت تمایلِ نویسنده به باز پس گیری مقاله پس از فرصت معیّن شده، ایشان موظفند هزینه های داوری را پرداخت نمایند. درصورت استنکاف نویسنده از پرداخت حق الزحمۀ داوریِ مقالات پس گرفته شده، مجله می تواند بدون اجازه مجدد نویسنده و درصورت صلاحدید، مقاله مذکور را با رعایت حقوق معنوی مولف و نویسندگان آن، به چاپ برساند. در صورت تمایل به بازپس گیری مقالات با رعایت شرایط ذکر شده، نویسنده مسئول موظف است درخواست کتبی خود را مبنی بر تصمیم به باز پس گیری مقاله به دفتر نشریه پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل ارسال کند.

مدت زمان بررسی مقالات، ارزیابی سردبیر/هیات سرویراستاران و همچنین حداقل زمان داوری مقالات چقدر است؟

بررسی های اولیه دفتر نشریه از لحاظ شکلی و محتوایی و همچنین بررسی های علمی دبیر تخصصی موضوع مقاله، ظرف مدت 2 هفته از ارسال مقاله از طریق سامانه نشریه پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل انجام خواهد شد. پس از این مدت، نتایج بررسی ها در قالب گزارشی به سردبیر/هیات سرویراستاران منعکس خواهد شد. سردبیر با هماهنگی هیات سرویراستاران در مدت 2 هفته نتایج بررسی های اولیه را ملاحظه و بررسی های نهایی را انجام می دهد. در صورت مثبت بودن نتایج هر دو مرحله، مقاله مورد نظر برای داوران ارسال خواهد شد. داوران موظفند ظرف مدت 2 ماه نتایج داوری خود را به دفتر مجله اعلام نمایند. اما با توجه به حجم کار و تعدد مقالات ارسالی ممکن است در برهه ای، این زمان کمی طولانی تر گردد. نشریه پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل خود را مکلف می داند تا در سریعترین زمان ممکن مقالات ارسالی را بررسی و نتیجه را به صاحبان آثار اعلام نماید. لذا تمام تلاش ها صورت خواهد گرفت تا بررسی ها بیش از این زمان به طول نیانجامد.

آیا انتخاب و یا پیشنهاد داوران در هنگام ارسال مقاله از طریق سامانه نشریه پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل الزامی است؟

خیر. الزامی برای این کار وجود ندارد. اما انتخاب و یا پیشنهاد داور مناسب و بی طرف در این مرحله می تواند باعث تسریع روند بررسی مقالات گردد.

نشریه پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل در کدام پایگاه های ملی و بین المللی نمایه می شود؟

برای آگاهی از پایگاهی های داخلی و بین المللی نمایه کننده نشریه پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل از طریق بخش «اطلاعات نشریه» به قسمت «پایگاه های نمایه کننده» مراجعه کنید.

در صورت فراموش کردن رمز عبور چه باید کرد؟

گزینه «ورود به سامانه» را در منوی بالای صفحه انتخاب کنید و سپس گزینه «رمز عبور را فراموش کرده ام!» را انتخاب کنید. در صورتی که ورود به سامانه دچار مشکل شد جهت دریافت رمز عبور جدید با مدیر اجرایی نشریه مکاتبه نمایید.

نحوه اشتراک پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل و تهیه شماره های قبلی چگونه است؟

به صفحه اصلی سامانه بخش اشتراک نسخه چاپی فصلنامه مراجعه و فرم اشتراک را تکمیل و ارسال کنید یا با دفتر نشریه تماس بگیرید تا فرم اشتراک برای شما ارسال شود.

در صورت داشتن سوال و یا بروز مشکل چه باید کرد؟

در صورتی که پرسش و پاسخ خود را در میان پرسش های این بخش پیدا نکردید می توانید با مدیر اجرایی نشریه از طریق ایمیل نشریه     m.mashkour.phd@gmail.comمکاتبه کرده و یا با شماره 32430522-0171 تماس حاصل فرمایید.