هزینه های دریافتی مقالات

هزینه‌ها

هزینه پردازش مقاله 250000 تومان است که به صورت الکترونیکی از طریق درگاه ارسال مقاله قابل پرداخت می باشد.