دوره و شماره: دوره 20، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 1-144 
بررسی اکولوژیکی رویشگاه گونه محلب در جنگل‌های زاگرس میانی

صفحه 107-114

ندا سخاوتی؛ مسلم اکبری نیا؛ صادق خزایی‌پول؛ هوشنگ زنگنه؛ جواد میرزایی