تأثیر تغییر قیمت نفت خام اوپک بر قیمت صادراتی فرآورده‌های چوب و کاغذ صادرکنندگان برتر جهان

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مهندسی چوب و کاغذ، دانشگاه زابل

2 دانشجوی دکتری دانشکده مدیریت کشاورزی، دانشگاه زابل

چکیده

قیمت نفت خام اوپک تأثیر زیادی بر اقتصاد کشورهای جهان دارد. میزان وابستگی قیمت فرآورده‌های چوب و کاغذ و کشورهای صادرکننده برتر آن به قیمت نفت خام اوپک متفاوت می‌باشد. نرخ افزایش سالانه قیمت و همبستگی بین قیمت نفت خام اوپک و فرآورده‌های چوب و کاغذ نشان‌دهنده میزان این وابستگی است. داده‌های اولیه از گزارش‌های سازمان فائو، اوپک و بانک مرکزی ایران گردآوری شد. فرمول پرداخت یک‌بار و ضریب تبیین همبستگی برای روند قیمت صادراتی کشورهای برتر و نوع شبکه عصبی برای پیش‌بینی روند قیمت نفت خام اوپک و شاخص بهای صادراتی چوب و اشیاء چوبی ایران مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد که قیمت نفت خام اوپک و فرآورده‌های چوب و کاغذ کشورهای صادرکننده برتر جهان روند افزایشی و میزان همبستگی بالایی با همدیگر دارند. ضریب همبستگی قیمت کاغذ و مقوا با قیمت نفت خام و نرخ افزایش قیمت چوب هیزمی بیش‌تر از سایر محصولات می‌باشد. همبستگی بین قیمت نفت خام و تمام فرآورده‌های صادراتی روسیه و سوئد بیش‌تر از کشورهای دیگر است و این دو کشور بیش‌ترین نرخ افزایش قیمت صادراتی را همانند قیمت نفت خام اوپک داشته‌اند. پیش‌بینی شبکه عصبی نیز نشان می‌دهد که نوسان قیمت نفت خام اوپک با بهای صادراتی چوب و اشیاء چوبی ایران تقریباً مشابه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of price volatility of OPEC crude oil Basket on export price of wood and paper products in major exporter countries

نویسندگان [English]

  • A. Bayatkashkoli 1
  • S.M. Fahimifard 2
چکیده [English]

The crude oil price fluctuation have highly affected to world countries economy. The wood products price and its major exporter countries is difference dependence on OPEC oil price. Inflation rate and correlation between the OPEC crude oil price and the price of wood and paper products are demonstrative of the scale of dependence. Primary datasets were prepared from Central Bank of the Islamic Republic of Iran (CBI) and FAOSTAT online database and OPEC Annual Statistical Bulletin. Export price of major exporter countries and price of OPEC oil were evaluated by single payment formula and coefficient of determination. Also, exportation point of wood and woodwork in Iran and price of OPEC oil were compared by neural network model. Experiment results showed that the OPEC crude oil price and the price of wood and paper products were increased and its correlation is positive by high coefficient of determination. The correlation between the OPEC crude oil price and the price of paper and paperboard are more than other commodity. In the other hand, growth rate of fuel wood is more than other products. The correlation between OPEC crude oil price and exportation price of Russia and Sweden is more than other countries. Inflation rates of wood and paper products in Russia and Sweden are like OPEC crude oil price and its annual rates of change in price are the most. Result of neural network model is showed that exportation point of wood and woodwork in Iran are similar to crude oil price, nearly.