تولید و ارزیابی کاغذ فلوتینگ به‌دست آمده از خمیرکاغذ نیمه‌شیمیایی سودای باگاس

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی دانشکده مهندسی چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 استاد دانشکده مهندسی چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

فرآیند سودا، مهم‌ترین فرآیند تولید خمیرکاغذ نیمه‌شیمیایی از پسماندهای کشاورزی و از جمله باگاس است و مشخصات فنی و ویژگی‌های کاغذ فلوتینگ به‌دست ‌آمده از آن‌ها مشابه کاغذ فلوتینگ به‌دست آمده از منابع چوبی با استفاده از فرآیند متداول خمیر نیمه‌شیمیایی سولفیت خنثی است. در این پژوهش قابلیت‌های تولید خمیرکاغذ نیمه‌شیمیایی سودای باگاس و مقایسه ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی ‌‌‌آن با خمیر نیمه‌شیمیایی سولفیت خنثی پهن‌برگان تولید شده در کارخانه صنایع چوب و کاغذ مازندران برای تولید کاغذ فلوتینگ در مقیاس ‌آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. 8 درصد قلیای فعال، زمان پخت 20 دقیقه و درجه حرارت ماکزیمم 160 درجه سانتی‌گراد به‌عنوان شرایط بهینه برای تولید خمیرکاغذ نیمه‌شیمیایی سودا انتخاب گردید (راندمان پخت 5/64 درصد و عدد کاپا 74). مقایسه ویژگی‌های کاغذ فلوتینگ به‌دست ‌آمده از خمیرکاغذ نیمه‌شیمیایی سودای باگاس با کاغذ فلوتینگ ساخته شده از خمیرکاغذ نیمه‌شیمیایی سولفیت خنثی پهن‌برگان نشان داد که کاغذ فلوتینگ به‌دست آمده از خمیرکاغذ نیمه‌شیمیایی سودای باگاس از نظر ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی کاملاً برتر و مطلوب‌تر از کاغذ فلوتینگ خمیر نیمه‌شیمیایی سولفیت خنثی پهن‌برگان بوده است. بنابراین در صورت استفاده از خمیرکاغذ نیمه‌شیمیایی سودای باگاس در تولید کاغذ فلوتینگ ضمن تولید کاغذ مقاوم‌تر در مصرف چوب‌آلات جنگلی نیز کاهش قابل‌ملاحظه‌ای می‌توان ایجاد نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Production and Evaluation of Flutting Paper from Semichemical Bagasse Pulp

نویسندگان [English]

  • S.R. Djafari Petroudi 1
  • H. Resalati 2
1
2
چکیده [English]

Soda is the most important pulping process for production of semichemical pulp from agricultural residues especially bagasse. Technical specifications and characteristics of fluting paper produced from agricultural residues are similar to those produced from wood species by using common NSSC process. In the present study, the potential of semichemical soda bagasse pulp and the comparison of its physical and mechanical properties with hardwood NSSC pulp produced in Mazandaran Wood and Paper Industries (MWPI) at laboratory scale were investigated. 8 percent active alkali and cooking time of 20 minutes at 160 °C, was selected as optimum condition for making semichemical soda bagasse pulp with pulp yield of 64.5 percent and kappa number of 74. Properties of fluting paper from semichemical soda bagasse pulp were compared with hardwood NSSC pulp. It was shown that flutting paper produced from soda bagasse pulp had much superior physical and strength properties than hardwood NSSC. As a result, in the case of using bagasse semichemical pulp for production of fluting paper in mills like MWPI, not only stronger paper may be produced but also significant reduction in forest based wood consumption can be achieved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bagasse
  • Semichemical pulp
  • fluting paper
  • Soda process
  • Hardwood NSSC pulp