بهبود ویژگی‌های خمیرکاغذ CMP سپیدار با استفاده از خمیرکاغذ مرکب‌زدایی شده مخلوط کاغذهای باطله اداری

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد دانشکده مهندسی چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 استادیار دانشکده مهندسی چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 استاد دانشکده مهندسی چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

برای بهبود ویژگی‌های مختلف خمیرکاغذ CMP گونه سپیدار از خمیرکاغذ مرکب‌زدایی شده مخلوط کاغذهای باطله اداری استفاده شد. خمیرکاغذ CMP براساس شرایط استاندارد صنعتی (چوب و کاغذ مازندران) و خمیر DIP مخلوط کاغذ باطله اداری به روش شناورسازی تهیه شد. بعد از رساندن درجه روانی خمیرهای کاغذ یاد شده به حدود 300، از آن‌ها در اختلاط با خمیر الیاف بلند وارداتی کاغذهای دست‌ساز ساخته شد و ویژگی‌های فیزیکی، مکانیکی و نوری آن‌ها اندازه‌گیری شدند. نتایج به‌دست آمده نشان داد که با افزایش سهم خمیر DIP کاغذهای باطله اداری در مخلوط خمیرها، ویژگی‌های نوری کاغذ‌ها بهبودیافته ولی ویژگی‌های مقاومتی اندکی کاهش نشان دادند. امتیازدهی تیمارهای آزمایشی براساس محاسبه‌های نرمال‌سازی نشان داد که کاغذ شامل 80 درصد خمیر CMP سپیدار، 15 درصد خمیر مرکب‌زدایی شده و 5 درصد خمیر الیاف بلند وارداتی دارای بالاترین رتبه و به‌عبارت دیگر، بهترین شرایط از نظر مجموع ویژگی‌های کاغذ است و بنابراین استفاده از خمیر DIP مخلوط کاغذهای باطله اداری تا حد 15 درصد در اختلاط با خمیرکاغذ CMP گونه سپیدار به همراه مقدار کمی خمیر الیاف بلند وارداتی منجر به تولید کاغذ روزنامه مناسب شده و توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Improving the properties of Populus alba CMP pulp by using MOW deinked pulp

نویسندگان [English]

  • S. Habibi 1
  • A. Ghasemian 2
  • A.H. Saraiean 2
  • H. Ressalati 3
1
2
3
چکیده [English]

Deinked pulp of mixed office waste was used to improve different properties of CMP made by Populus alba species. CMP pulp and DIP of mixed office waste (MOW) were produced according to the industrial standard (Mazandaran Wood and Paper Industry) and flotation, respectively. The pulps were refined to reach 300 ml.csf, after which hand sheet were produced as mixed with imported long fibers and their physical, mechanical and optical properties were measured. Results showed that by increasing DIP of mixed office waste (MOW) content in blended pulps, optical paper properties improved but strength properties slightly decreased. Ranking of treatment based on normalization calculations showed that papers with 80% Populus alba CMP, 15% deinked pulp and 5 imported long fiber had the highest rank and on the other hand the best condition in paper properties. However using 15% DIP of mixed office waste blended with CMP pulp of Populus alba and little content of imported long fiber resulted to produce suitable newsprint.

کلیدواژه‌ها [English]

  • CMP Pulp
  • Populus alba
  • Deinking
  • Mixed office waste
  • flotation