موضوعات = جنگلشناسی و پرورش جنگل
تأثیر شدت های مختلف شاخه‎ زنی درختان حرا (Avicennia marina (Forssk.) Vierh. ) بر زادآوری و رویش توده

دوره 30، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 141-156

10.22069/jwfst.2023.21309.2019

مریم مصلحی؛ اکرم احمدی؛ محمود آباده؛ عبدالحمید حاجبی


تاثیر اکسین‌های IBA، NAA و 2, 4- D بر تولید و رشد کالوس در گونه سرخدار (Taxus baccata L.) در شرایط درون شیشه‌ای

دوره 24، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 1-16

10.22069/jwfst.2017.10789.1562

سید علی رضوی؛ سید محمد حسینی نصر؛ فرامرز رستمی چراتی؛ حسن رضادوست


تولید دانهال‌های سرخدار (Taxus baccata L.) از طریق کشت درون شیشه‌ای و نجات جنین

دوره 23، وبژهنامه (1)، بهمن 1395، صفحه 115-134

10.22069/jwfst.2017.10478.1544

سید علی رضوی؛ سید محمد حسینی نصر؛ فرامرز رستمی چراتی؛ حسن رضادوست


تأثیر ویژگی‌های فیزیوگرافیک رویشگاه بر پراکنش درختان وخشکه دارها در جنگل‌های آمیخته راش

دوره 23، شماره 4، دی 1395، صفحه 65-86

10.22069/jwfst.2016.8409.1452

کیومرث سفیدی؛ معراج شرری؛ فریبا اسفندیاری؛ مجتبی آذریان


ویژگی‌های ساختاری خشکه‌دار در یک جنگل دست نخورده طبیعی راش آمیخته (مطالعه موردی: جنگل شصت‌کلاته گرگان)

دوره 22، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 185-205

مجتبی امیری؛ رامین رحمانی؛ خسرو ثاقب طالبی؛ هاشم حبشی


اثر اندازه روشنه و خشکه دارها بر تجدیدحیات طبیعی درختان در جنگل تحقیقاتی دانشگاه تربیت مدرس

دوره 21، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 149-168

مریم دهدشتی فر؛ سید غلامعلی جلالی؛ امید اسماعیل زاده؛ صالح کهیانی


تاثیر شدت نور نسبی و نقاط مختلف روشنه بر ویژگی های کمی و کیفی تجدیدحیات طبیعی بلندمازو در جنگل لوه – استان گلستان

دوره 21، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 45-64

یاسر شاهینی؛ خسرو ثاقب طالبی؛ حشمت الله حیدری؛ پژمان پرهیزکار؛ داود آزادفر


پاسخ های فیزیولوژیک نهال های پده (Populus euphratica) تحت تاثیر تنش غرقابی با آب‌های شیرین و شور

دوره 21، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 165-178

صغری عزیزی؛ مسعود طبری کوچکسرایی؛ سید احسان ساداتی؛ احسان قنبری


ارزیابی مقاومت به شوری سه گونه اکالیپتوس در مراحل اولیه رشد

دوره 20، شماره 3، آذر 1392، صفحه 59-75

سیده سامره هاشمی؛ وحیده پیام نور؛ علیرضا علی عرب؛ علی جعفری مفیدابادی


مقایسه تنوع گونه ای گیاهان در عرصه های جنگل طبیعی و جنگل کاری ها (مطالعه موردی: دارابکلا - مازندران)

دوره 19، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 59-76

شیرزاد محمدنژاد کیاسری؛ خسرو ثاقب طالبی؛ رامین رحمانی؛ محمد اکبرزاده