دوره و شماره: دوره 24، شماره 3، آذر 1396 
امکان ساخته عایق های آکوستیکی دو لایه از نخل خرما

صفحه 157-170

10.22069/jwfst.2017.13589.1693

محمد علی سعادت نیا؛ نوشین ستاری؛ مهران روح نیا؛ محسن بهمنی؛ محمد هادی مرادیان


تهیه آلفا-سلولز از باگاس و ارزیابی ویژگی‌های آن

صفحه 183-196

10.22069/jwfst.2017.3857

ملیحه کرمی؛ حسین رسالتی؛ احمدرضا سرائیان؛ محمدرضا دهقانی