دوره و شماره: دوره 24، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 1-170 
بررسی ویژگی‌های فیزیکی، نوری و بیولوژیکی کاغذ اسکناس ضد‌باکتری حاوی نانونقره

صفحه 87-102

10.22069/jwfst.2017.10217.1535

امید یزدانی آقمشهدی؛ قاسم اسدپور؛ اسماعیل رسولی گرما رودی؛ رضا ایمانی


بهبود کیفیت سطح تخته خرده چوب برای پوشش نهایی

صفحه 115-128

10.22069/jwfst.2017.11901.1631

سیده زهرا حسینی؛ علی اکبر عنایتی؛ ویکتور ولادیمیروویچ واسیلییو


تولید و ارزیابی نانو کاغذ از لینتر پنبه به روش انحلال جزئی

صفحه 129-142

10.22069/jwfst.2017.11400.1602

سید علی ناصحی؛ سید مجید ذبیح زاده؛ حسین یوسفی؛ حسین کرمانیان