کلیدواژه‌ها = استان گلستان
شناسایی مؤثرترین متغیرهای آب و هوایی ورودی سامانه هشدار آتش‌سوزی جنگل کانادا

دوره 28، شماره 4، دی 1400، صفحه 101-118

10.22069/jwfst.2022.19217.1930

محمد امین اسحاقی؛ شعبان شتایی جویباری؛ خلیل قربانی


بررسی و مقایسه عوامل مؤثر بر زراعت چوب در استان گلستان از دیدگاه کارشناسان و زارعان چوب

دوره 28، شماره 3، آذر 1400، صفحه 21-35

10.22069/jwfst.2021.17236.1833

علی رضا سنچولی؛ علی رفیقی؛ تقی طبرسا؛ بردی محمد آق آرکاکلی


وضعیت کارگاه‌های تولیدات چوبی استان گلستان

دوره 20، شماره 2، مرداد 1392، صفحه 125-137

صغری یدالهی؛ علی رفیقی