دوره و شماره: دوره 29، شماره 2، تیر 1401، صفحه 1-152 
بررسی ویژگی‌های رزین طبیعی تانن- فورفورال برای اصلاح چوب صنوبر

صفحه 1-20

10.22069/jwfst.2022.20027.1965

پیمان احمدی؛ داود افهامی سیسی؛ ماری-فرانس تونون؛ حمید زارع حسین آبادی؛ رضا اولادی؛ جان جرارد


پتانسیل استفاده از مغز کنف در ساخت تخته‌خرده‌چوب

صفحه 21-37

10.22069/jwfst.2022.20477.1977

رضا حاجی حسنی؛ مسعود گرامی؛ کامیار صالحی؛ سامان قهری