دوره و شماره: دوره 24، شماره 3، پاییز 1396 
11. امکان ساخته عایق های آکوستیکی دو لایه از نخل خرما

صفحه 157-170

محمد علی سعادت نیا؛ نوشین ستاری؛ مهران روح نیا؛ محسن بهمنی؛ محمد هادی مرادیان


13. تهیه آلفا-سلولز از باگاس و ارزیابی ویژگی‌های آن

صفحه 183-196

ملیحه کرمی؛ حسین رسالتی؛ احمدرضا سرائیان؛ محمدرضا دهقانی


16. بررسی مقایسه‌ای ویژگی‌های خمیرکاغذ و کاغذ تهیه‌شده به روش دی اکسید گوگرد- اتانول- آب (SEW) و سودا از الیاف باگاس

صفحه 221-240

علی اصغر تاتاری؛ محمدرضا دهقانی فیروزآبادی؛ احمدرضا سرائیان؛ محمدهادی آریائی منفرد