دوره و شماره: دوره 24، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-174 
9. ارائه مدلی جهت دستیابی به توسعه پایدار در صنعت مبلمان چوبی ایران

صفحه 117-130

نعمت الله محبی؛ مجید عزیزی؛ محسن ضیائی؛ مهدی فائزی پور


11. کاغذهای فلوتینگ و کرافت لاینر با پوشش‌های GCC و اتصال دهنده PVA

صفحه 145-160

روزبه اسدی خوانساری؛ محمدرضا دهقانی فیروزآبادی؛ حسین رسالتی


12. مطالعه اقلیم شناسی درختی درختان آزاد پارک جنگلی دلند استان گلستان

صفحه 161-174

سید جلال نیک رای؛ اصغر امیدوار؛ تقی طبرسا؛ حمید جلیلوند؛ رضا اولادی