آمار مقالات ارسالی

تعداد مقاله

798

تعداد پذیرش

349

تعداد عدم پذیرش

332

مقالات منتشر شده

تعداد دوره‌ها

 12

تعداد شماره‌ها

 47

تعداد مقالات

 526

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

 575680

آمار میانگین زمان داوری

متوسط زمان داوری

28 روز

به سایت مجله پژوهشهای علوم و فنآوری چوب و جنگل خوش آمدید.

نشریه پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل در خصوص اخلاق نشر از بیانیه کمیته اخلاق نشر (COPE) پیروی می کند.

ترتیب انتشار: فصلنامه  علمی-پژوهشی

زبان انتشار: فارسی با خلاصه انگلیسی

 نوع داوری: دو سو کور (داوری بسته)

دسترسی به مقالات : دسترسی باز 

رتبه نشریه: گروه c

 هزینه داوری اولیه: 50،000 تومان 

هزینه انتشار: 100،000 تومان برای مقاله کامل و 50،000 تومان برای گزارش کوتاه علمی

 (پرداختهای الکترونیکی نیز مورد قبول می باشد)

شماره حساب:  3150062380 بانک تجارت به نام درآمدهای متفرقه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

 شماره شبا:   IR110180000000003150062380

 ((به اطلاع می­رساند که مطابق آیین ­نامه نشریات علمی کشور مصوب 1398/02/02 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به منظور صیانت از حقوق و مالکیت فکری و معنوی پژوهشگران و نویسندگان مقالات علمی و پیشگیری از چاپ مقالات تکراری، از این تاریخ نشریه از نرم ­افزار مشابه­ یاب استفاده می­ نماید)).

 

 لطفا راهنمای نویسندگان را پیش از ارسال مقاله مطالعه نمایید.

 

شماره جاری: دوره 27، شماره 1، بهار 1399، صفحه 1-125 

4. مطالعه بانک بذر خاک در ذخیره‌گاه جنگلی باغ شادی هرات، استان یزد

صفحه 45-59

10.22069/jwfst.2020.17433.1844

رامتین مددی؛ آفاق تابنده ساروی؛ بهمن کیانی؛ اصغر مصلح آرانی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی
شاپا چاپی
2322-2077
شاپا الکترونیکی
2322-2786