نویسنده = محمدی، جهانگیر
تعداد مقالات: 11
1. بررسی کارایی انواع تیمارهای ضدغبار و اثرات آنها بر ویژگی‌های شیمیایی خاک مجاور جاده‌های جنگلی استان گلستان

دوره 27، شماره 1، بهار 1399، صفحه 17-30

10.22069/jwfst.2020.17146.1830

آیدین پارساخو؛ سید عطا اله حسینی؛ مجید لطفعلیان؛ جهانگیر محمدی؛ میثم سالاری جزی


3. بررسی برخی صفات کمی و کیفی برگ در گونه ها و هیبریدهای بین گونه ای گردو واقع در کمال شهر کرج

دوره 26، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 17-30

10.22069/jwfst.2019.12362.1644

مریم مسی وند؛ وحیده پیام نور؛ داراب حسنی؛ محمد جعفرآقایی؛ جهانگیر محمدی


7. ارزیابی اثر شدت نمونه‌برداری زمینی در برآورد مشخصه‌های کمی جنگل با استفاده از تلفیق داده‌های لیدار و اولتراکم

دوره 23، وبژهنامه (1)، زمستان 1395، صفحه 155-180

10.22069/jwfst.2017.11954.1632

جهانگیر محمدی؛ شعبان شتایی؛ منوچهر نمیرانیان؛ وحیده اسلامی


9. ارزیابی روش های تجدید حجم 3P وسنتی صددرصد گونه ممرز (مطالعه موردی: سری یک طرح جنگلداری شصت کلاته)

دوره 22، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 171-188

غفار یلمه؛ محمد هادی معیری؛ سعید کیان؛ جهانگیر محمدی؛ علی اکبر محمد علی پور ملکشاه


10. تیپ‌های مختلف روزنه برگ توس (Betula spp.) در جنگل‌های شمال کشور

دوره 22، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 55-74

امیر کردعلیوند؛ وحیده پیام نور؛ علی ستاریان؛ جهانگیر محمدی


11. مقایسه مشخصه های کمی و کیفی ساختار توده‌های طبیعی مدیریت شده و نشده (مطالعه موردی جنگل شصت کلاته گرگان)

دوره 21، شماره 1، بهار 1393، صفحه 65-83

جهانگیر محمدی؛ شعبان شتایی جویباری؛ منوچهر نمیرانیان