کلیدواژه‌ها = خواص مکانیکی
تعداد مقالات: 7
مقایسه خواص نانوکاغذ تهیه شده از نانوالیاف سلولز و نانوالیاف کیتین

دوره 25، شماره 3، آذر 1397، صفحه 61-72

10.22069/jwfst.2018.15021.1747

صدیقه ایزی؛ حسین یوسفی؛ مهدی مشکور؛ داوود رسولی


بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی چوب پالونیای اشباع شده با نانو نقره و نانو مس

دوره 21، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 147-160

ملیحه اختری؛ مریم قربانی؛ حمید رضا تقی یاری


خواص اوراق فشرده ساخته شده از پاکت نگهداری مواد آشامیدنی (تتراپک)

دوره 20، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 99-115

هاشم رهامین؛ محراب مدهوشی؛ تقی طبرسا؛ محمدرضا دهقانی فیروزآبادی