خواص اوراق فشرده ساخته شده از پاکت نگهداری مواد آشامیدنی (تتراپک)

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد فراورده های چندسازه چوب

2 دانشیار دانشگاه

3 استاد دانشگاه

چکیده

هدف از این پژوهش معرفی یک چندسازه جدید به نام فرآورده "تخته‌پاک" ساخته شده از پاکت نگهداری مواد آشامیدنی(تتراپک) می‌باشد. این پاکت‌ها دارای لایه‌های کاغذ کرافت، پلی‌اتیلن سبک و فویل آلومینیومی می‌باشند و عموما در صنعت خمیر و کاغذ قابل بازیافت نیستند. برای ساخت تخته‌پاک از فرآیند اختلاط پاکت‌های مذکور با رزین‌های اوره‌فرمالدهید و ملامین‌اوره‌فرمالدهید استفاده شد و نمونه‌های شاهد بدون استفاده از رزین ساخته شدند تا فقط از پلی‌اتیلن موجود در ترکیب تتراپک برای گیرایی قطعات استفاده شود و امکان ساخت تخته بدون رزین بررسی گردد. جرم ویژه تخته‌پاک، 1 گرم بر سانتی‌متر مکعب در نظر گرفته شد. خواص فیزیکی و مکانیکی تخته‌ها شامل جذب‌آب، واکشیدگی‌ضخامتی، مقاومت‌خمشی، مدول‌الاستیسته، مقاومت چسبندگی داخلی و مقاومت به نگهداری پیچ بر اساس استاندارد EN مورد ارزیابی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل نتایج به‌دست آمده در سطح اطمینان 1 و 5 درصد با استفاده از آزمون فاکتوریل و آزمون چند دامنه‌ای دانکن و با بهره گیری از نرم افزار SPSS انجام گرفت. نتایج نشان داد که می‌توان با تتراپک بدون استفاده از رزین و در اختلاط با رزین‌های اوره‌فرمالدهید و ملامین‌اوره‌فرمالدهید تخته‌پاک ساخت و در بین تیمارها اختلاف معنی‌داری مشاهده نگردید. همچنین بر اساس نتایج بدست آمده می‌توان اذعان داشت که تخته‌پاک به دلیل مقاومت‌های فیزیکی خوب، می‌تواند در کاربردهایی نظیر دیوار‌ها و سقف‌های کاذب، قفسه و جعبه‌های بسته‌بندی و ... که نیاز به مقاومت‌های مکانیکی بسیار زیادی ندارند مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Properties of composites made from beverage carton (Tetrapak)

نویسندگان [English]

  • hashem rahamin 1
  • mehrab madhoushi 2
چکیده [English]

The aim of this study was introduction of a novel composite namely “Pakboard” made of beverage carton (Tetrapack containers). These containers are composed of Kraft paper, LDPE and aluminum foil that usually are not recyclable in Pulp and paper industry. Hence, for production of the composite, the containers were mixed with UF and MUF resins. The reference was the composites made of paper container of beverages without resin. The composites density kept at 1 g/cm3 .The physical and mechanical properties of the composites were determined following EN Standard. The data were analyzed as a factorial design by SPSS software at 95 and 99 confidence levels. The results showed that the resultant composites did not have significant difference with reference ones. It can be concluded that this kind of clean and waste bade composite with acceptable mechanical and physical properties can be used in applications like concealed ceilings, shelves and packaging industry that do need not so much strength.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Beverage carton (tetra pak containers)
  • Pakboard
  • Physical and mechanical properties