نویسنده = رسولی، داود
تعداد مقالات: 4
1. ارزیابی غیرمخرب ترکیبات شیمیایی چوبهای مورد استفاده در بناهای تاریخی منطقه گرگان با استفاده از طیف سنجی FT-IR

دوره 23، وبژهنامه (1)، زمستان 1395، صفحه 313-328

10.22069/jwfst.2017.11309.1601

سید مهدی موسوی نژاد؛ محراب مدهوشی؛ داود رسولی؛ محمد وکیلی


3. بررسی کارایی نانو اکسید روی و بورات‌روی بر مقاومت به پوسیدگی چندسازه چوب-پلی اتیلن

دوره 21، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 131-146

داود رسولی؛ مهدی فائزی پور؛ محمدرضا ماستری فراهانی


4. بررسی اثر بورات روی به همراه افزودنی های جاذب نور و آنتی اکسیدان بر هوازدگی چندسازه چوب-پلی اتیلن دانسیته بالا

دوره 20، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 41-58

داود رسولی؛ محمدمهدی فائزی پور؛ محمدرضا ماستری فراهانی؛ مهدی تجویدی