بررسی کارایی نانو اکسید روی و بورات‌روی بر مقاومت به پوسیدگی چندسازه چوب-پلی اتیلن

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشگاه تهران

چکیده

در این تحقیق اثر نانو اکسید روی و بورات‌روی بعنوان ماده حفاظتی بر مقاومت به پوسیدگی چندسازه چوب-پلی‌اتیلن مورد بررسی قرار گرفت. برای‌ این منظور از 0، 1، 2 و 4 درصد نانو اکسید روی و بورات‌روی در ترکیب چندسازه چوب-پلی‌اتیلن محتوی مقدار 50 و 70 درصد چوب استفاده شد. نمونه‌ها به کمک مخلوط‌کن داخلی و پرس آزمایشگاهی ساخته شدند سپس آزمون پوسیدگی بر روی آنها انجام شد. نتایج بدست آمده حاکی از آن بود که هیچکدام از چندسازه‌های محتوی بورات‌روی کاهش وزن معنی‌داری نداشته‌اند. استفاده از نانو اکسید روی به میزان 2 و 4 درصد در ترکیب چندسازه های محتوی 50 و 70 درصد چوب، به طور معنی‌داری از کاهش وزن و پوسیدگی آنها جلوگیری کرد. بررسی نتایج مقاومت خمشی قبل و بعد از پوسیدگی حاکی از انطباق مناسب این نتایج با نتایج کاهش وزن در نمونه‌های حاوی 50 درصد چوب بود در حالی که در چندسازه‌های حاوی 70 درصد چوب، نتایج حاصل از مقاومت خمشی با نتایج حاصل از کاهش وزن نمونه‌ها مطابقت خوبی نداشتند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of nano zinc oxide and zinc borate on the durability of wood flour/HDPE composite

چکیده [English]

In this study, the efficiency of nano-zinc oxide and zinc borate with four mixing ratios of 0, 1, 2, 4 wt% on the biodegradation resistance of wood plastic composite (containing 50 and 70 wt% wood flour) were investigated. Briefly, the composite samples were manufactured using internal mixer and compression molding, followed by exposing to the white rot fungus, Trametes versicolor.
The obtained results indicated that no significant weight loss happened in composites containing zinc borate. But, the addition of nano zinc oxide with loading fraction of 2 and 4% to the structure of composites containing 50 and 70 percent wood, significantly reduced weight loss. In the composites containing 50% wood, the results of flexural strength loss matched with weight loss at the end of the decay experiment, while the composites containing 70% wood, the flexural strength loss was not in good agreement with the results of the weight loss.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wood/HDPE composite
  • nano zinc oxide
  • Zinc borate
  • White rot
  • Flexural strength