بررسی اثر بورات روی به همراه افزودنی های جاذب نور و آنتی اکسیدان بر هوازدگی چندسازه چوب-پلی اتیلن دانسیته بالا

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

2 استاد دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

3 استادیار دانشکده مهندسی چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

4 پژوهشگر دانشکده مهندسی، دانشگاه واترلو، کانادا

چکیده

در این تحقیق، اثر قارچ کش بورات روی به همراه افزودنی های جاذب نور و آنتی اکسیدان در بهبود مقاومت به هوازدگی چندسازه چوب- پلی اتیلن دانسیته بالا مورد مطالعه قرار گرفت. بدین منظور رنگ سنجی و مقاومت کششی نمونه ها در زمان های . ،500 ، 1000 و 1500 ساعت هوازدگی، طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز و روش گرماسنجی پویشی تفاضلی نمونه ها قبل و بعد از 1500 ساعت هوازدگی بررسی گردید. نتایج نشان داد که بورات¬روی تاثیری در مقاومت به هوازدگی چندسازه چوب-پلی اتیلن دانسیته بالا نداشته است. بررسی طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز و نتایج گرماسنجی پویشی تفاضلی نمونه های حاوی آنتی اکسیدان، نشان دهنده اکسایش و تخریب بیشتر سطح نمونه های مذکور بود. استفاده از جاذب نور باعث بهبود مقاومت به هوازدگی نمونه¬ها شد و به طور قابل ملاحظه ای از افت مقاومت کششی و تغییرات رنگی نمونه ها در اثر هوازدگی جلوگیری کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of zinc borate and additives on weathering performance of wood-high density polyethylene composite

نویسندگان [English]

  • D. Rasouli 1
  • M. Faezipour 2
  • M.R. Masteri Farahani 3
  • M. Tajvidi 4
1
2
3
4
چکیده [English]

In this study, the effects of zinc borate with or without UV absorbent and antioxidant on the durability of wood-high density polyethylene (HDPE) composites were investigated during artificial weathering. colorimetry and tensile strength were determined after 0, 500, 1000 and 1500 hrs. Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) and Differential Scanning Calorimetry (DSC) analyses were also carried out before and after 1500 hrs accelerated weathering. The results indicated that zinc borate had no effects on the weathering resistance of wood-HDPE composite. The use of antioxidant increased surface degradation of the composite evidenced by FTIR and DSC analysis. The color and tensile strength stability and FTIR analysis indicated that the composite was protected by UV absorbent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wood-High Density Polyethylene Composite
  • Weathering
  • Zinc borate
  • Antioxidant
  • UV absorbent