نویسنده = بیات کشکولی، علی
تعداد مقالات: 6
1. بررسی وضعیت تولید، اشتغال و تجارت در صنعت چوب ایران

دوره 24، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 143-159

10.22069/jwfst.2017.12663.1658

علی بیات کشکولی؛ منیژه مهماندوست


2. بررسی اثرات متقابل شاخص‌های تجاری چوب و محصولات چوبی

دوره 22، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 147-166

علی بیات کشکولی؛ علیرضا کیخا؛ علی رفیقی