نویسنده = عرفانی فرد، سید یوسف
تعداد مقالات: 7
1. کارایی شبکه عصبی مصنوعی بهینه در مدلسازی کربن آلی خاک مبتنی بر داده های میدانی و تصاویر Sentinel-2 در ارسباران

دوره 27، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 19-36

10.22069/jwfst.2020.17946.1870

محسن لطفی؛ سید یوسف عرفانی فرد؛ فرشاد امیراصلانی؛ علی کشاورزی


2. برآورد مساحت تاج تک‌درختان بنه با استفاده از DSM تصاویر هوایی پهپاد در جنگل تحقیقاتی بنه استان فارس

دوره 24، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 117-130

10.22069/jwfst.2017.13322.1683

افروز چناری؛ سید یوسف عرفانی فرد؛ مریم دهقانی؛ حمید رضا پورقاسمی


5. کارایی روش های نمونه برداری فاصله ای در برآورد ویژگی های زیست سنجی توده های تنک بنه (Pistacia atlantica subsp. mutica) در زاگرس

دوره 23، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 1512-1537

10.22069/jwfst.2016.3173

لعیا زارع؛ سید یوسف عرفانی فرد؛ منصور تقوایی؛ نرگس کریمی نژاد