کلیدواژه‌ها = خواص فیزیکی
تعداد مقالات: 7
مطالعه رفتار حرارتی و زاویه تماس قطره در چوب‌پلیمر فورفوریله شده صنوبر

دوره 27، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 19-23

10.22069/jwfst.2021.18191.1879

آیسونا طلائی؛ توحید محمودی؛ حمیده عبدل زاده


مقایسه خواص نانوکاغذ تهیه شده از نانوالیاف سلولز و نانوالیاف کیتین

دوره 25، شماره 3، آذر 1397، صفحه 61-72

10.22069/jwfst.2018.15021.1747

صدیقه ایزی؛ حسین یوسفی؛ مهدی مشکور؛ داوود رسولی


خواص اوراق فشرده ساخته شده از پاکت نگهداری مواد آشامیدنی (تتراپک)

دوره 20، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 99-115

هاشم رهامین؛ محراب مدهوشی؛ تقی طبرسا؛ محمدرضا دهقانی فیروزآبادی


تهیه و ارزیابی خواص نانوفیبر سلولز تهیه شده با روش آسیاب

دوره 20، شماره 2، مرداد 1392، صفحه 139-149

محمد مهدی هادیلام؛ الیاس افرا؛ علی قاسمیان؛ حسین یوسفی