نویسنده = فلاح، اصغر
تعداد مقالات: 8
1. کارایی روش های نمونه برداری چنددرختی در برآورد برخی مشخصه های کمی جنگل های زاگرس

دوره 27، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 47-61

10.22069/jwfst.2020.17275.1836

نسترن نظریانی؛ اصغر فلاح؛ حبیب الله رمضانی موزیرجی؛ حامد نقوی؛ حمید جلیلوند


2. تعیین اثر گرادیان ارتفاعی بر مشخصه‌های کمی توده‌های جنگلی (مطالعه موردی: جنگل‌های سری سه سنگده)

دوره 27، شماره 1، بهار 1399، صفحه 1-16

10.22069/jwfst.2019.16794.1817

سیدمهدی رضایی سنگدهی؛ اصغر فلاح؛ جعفر اولادی؛ هومن لطیفی


3. تبیین الگوی مکانی گونه ی بلوط ایرانی (Quercus persica J.&.Sp.) در ناحیه‌ی رویشی زاگرس با استفاده از آماره O-ring

دوره 26، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 83-96

10.22069/jwfst.2019.16694.1812

نسترن نظریانی؛ اصغر فلاح؛ حبیب الله رمضانی موزیرجی؛ حامد نقوی؛ حمید جلیلوند


4. تحلیل دست اندرکاران جنگل در ارزیابی شاخص های مدیریت پایدار (مطالعه موردی: استان لرستان، شهرستان کوهدشت)

دوره 25، شماره 1، بهار 1397، صفحه 117-132

10.22069/jwfst.2018.14236.1719

نسترن نظریانی؛ اصغر فلاح؛ مجید لطفعلیان؛ مجتبی ایمانی راستابی