نویسنده = کوچ، یحیی
تعداد مقالات: 4
1. کیفیت لاشریزه و اجزای ناپایدار ماده آلی خاک در عرصه‌های جنگلی احیا شده ناحیه خزری

دوره 25، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 51-64

10.22069/jwfst.2018.13657.1697

کتایون حق وردی؛ فائزه السادات طریقت؛ یحیی کوچ


3. اثر عوامل فیزیوگرافی روی تنوع گونه‌های گیاهی جنگل‌های غرب بجنورد

دوره 22، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 224-238

جواد جعفری؛ مسعود طبری کوچکسرایی؛ سید محسن حسینی؛ یحیی کوچ