نویسنده = پارساخو، آیدین
تعداد مقالات: 4
1. بررسی کارایی انواع تیمارهای ضدغبار و اثرات آنها بر ویژگی‌های شیمیایی خاک مجاور جاده‌های جنگلی استان گلستان

دوره 27، شماره 1، بهار 1399، صفحه 17-30

10.22069/jwfst.2020.17146.1830

آیدین پارساخو؛ سید عطا اله حسینی؛ مجید لطفعلیان؛ جهانگیر محمدی؛ میثم سالاری جزی


4. بررسی عملکرد اقتصادی روش‌های سنتی حمل و نقل چوب در مزارع بید و صنوبر (مطالعه‌موردی: استان ‏کردستان)‏

دوره 22، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 103-122

محسن مصطفی؛ آیدین پارساخو؛ شعبان شتایی جویباری؛ مجید لطفعیان؛ نیشتمان حاتمی