موضوعات = جنگلکاری و نهالستانهای جنگلی
تعداد مقالات: 14
5. اثر نانوذرات سیلیکا (SiO2 NPs) روی صفات رویشی و فیزیولوژیکی نهال زالزالک (Crataegus aronia L.)

دوره 23، شماره 1، بهار 1395، صفحه 41-62

پیمان اشکاوند؛ مسعود طبری کوچکسرایی؛ مهرداد زرافشار؛ احسان قنبری


6. اثر تیمارهای مختلف نور و آبیاری بر برخی شاخص‌های رشد و ویژگی‌های کمی نهال‌های رملیک Ziziphus nummularia

دوره 22، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 1-28

بابک پیله ور؛ زهرا میرآزادی؛ حمزه جعفری سرابی


7. اثر تنش خشکی بر رشد و برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی نهال‌های بنه (Pistacia atlantica)

دوره 22، شماره 1، بهار 1394، صفحه 31-43

جواد میرزایی؛ عبدالعلی کرمشاهی


8. بررسی عملکرد رویشی جمعیت‌های مختلف گز شاهی در اراضی شور و قلیا

دوره 22، شماره 1، بهار 1394، صفحه 151-166

محمدحسین صادق‌زاده حلاج؛ داوود آزادفر؛ رسول میرآخوری


9. ارزیابی مقاومت سه گونه اکالیپتوس (E. camaldulensis، E. microtheca ، E.saligna) در مراحل اولیه رشد تحت تنش نمک کلرید کلسیم در شرایط آزمایشگاه

دوره 21، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 169-184

وحیده پیام نور؛ سامره هاشمی؛ علیرضا علی عرب؛ راضیه جعفری حاجتی


10. اثر هالوپرایمینگ روی شکست خواب و بهبود مولفه‌های جوانه زنی بذر ارغوان (Cercis siliquastrum L.)

دوره 21، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 85-104

ناصر نوروزی هارونی؛ مسعود طبری کوچکسرایی؛ احسان ساداتی


11. پاسخ های فیزیولوژیک نهال های پده (Populus euphratica) تحت تاثیر تنش غرقابی با آب‌های شیرین و شور

دوره 21، شماره 1، بهار 1393، صفحه 165-178

صغری عزیزی؛ مسعود طبری کوچکسرایی؛ سید احسان ساداتی؛ احسان قنبری


14. مقایسه تنوع گونه ای گیاهان در عرصه های جنگل طبیعی و جنگل کاری ها (مطالعه موردی: دارابکلا - مازندران)

دوره 19، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 59-76

شیرزاد محمدنژاد کیاسری؛ خسرو ثاقب طالبی؛ رامین رحمانی؛ محمد اکبرزاده