دوره و شماره: دوره 22، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 1-225 
بررسی کمی و کیفی استاندارد‏های ساخت جاده‏های جنگلی منطقه ارسباران

صفحه 19-34

منیژه طالبی؛ باریس مجنونیان؛ احسان عبدی؛ محمدرضی الهیان


تیپ‌های مختلف روزنه برگ توس (Betula spp.) در جنگل‌های شمال کشور

صفحه 55-74

امیر کردعلیوند؛ وحیده پیام نور؛ علی ستاریان؛ جهانگیر محمدی


ارزیابی روش های تجدید حجم 3P وسنتی صددرصد گونه ممرز (مطالعه موردی: سری یک طرح جنگلداری شصت کلاته)

صفحه 171-188

غفار یلمه؛ محمد هادی معیری؛ سعید کیان؛ جهانگیر محمدی؛ علی اکبر محمد علی پور ملکشاه