نویسنده = دهقانی فیروزآبادی، محمد رضا
تعداد مقالات: 12
1. تاثیر استفاده از کیتوزان بر ثبات ابعادی تخته‌خرده‌چوب

دوره 27، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 1-18

10.22069/jwfst.2019.10897.1569

احمدرضا رضانِژاد؛ تقی طبرسا؛ محمدرضا دهقانی فیروز آبادی؛ علیرضا شاکری


2. تولید و ارزیابی نانو سلولز باکتریایی با استفاده از باکتری استوباکتر زایلینیوم

دوره 26، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 29-42

10.22069/jwfst.2018.14741.1735

محمد هادی آریائی منفرد؛ سها زیدانلو؛ محمدرضا دهقانی فیروزآبادی؛ الیاس افرا


4. تاثیر نوع استات سلولز بر ویژگی‌های غشای تولیدشده از آن به‌منظور اولترافیلتراسیون آب سفید خط تولید دستمال کاغذی

دوره 25، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 137-152

10.22069/jwfst.2018.13471.1687

رحیم یدالهی؛ محمدرضا دهقانی فیروزآبادی؛ حسین مهدوی؛ احمدرضا سرائیان


5. پالایش زیستی باگاس و مغز آن به روش پیرولیز سریع

دوره 24، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 27-40

10.22069/jwfst.2017.13845.1703

پیام قربان نژاد؛ محمدرضا دهقانی فیروزآبادی؛ علی قاسمیان؛ پاول د ویلد؛ هیرو جان هیرس


6. بررسی مقایسه‌ای ویژگی‌های خمیرکاغذ و کاغذ تهیه‌شده به روش دی اکسید گوگرد- اتانول- آب (SEW) و سودا از الیاف باگاس

دوره 24، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 221-240

10.22069/jwfst.2017.11163.1583

علی اصغر تاتاری؛ محمدرضا دهقانی فیروزآبادی؛ احمدرضا سرائیان؛ محمدهادی آریائی منفرد


7. تهیه آلفا-سلولز از باگاس و ارزیابی ویژگی‌های آن

دوره 24، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 183-196

10.22069/jwfst.2017.3857

ملیحه کرمی؛ حسین رسالتی؛ احمدرضا سرائیان؛ محمدرضا دهقانی


8. کاغذهای فلوتینگ و کرافت لاینر با پوشش‌های GCC و اتصال دهنده PVA

دوره 24، شماره 1، بهار 1396، صفحه 145-160

10.22069/jwfst.2017.9237.1534

روزبه اسدی خوانساری؛ محمدرضا دهقانی فیروزآبادی؛ حسین رسالتی


10. تاثیر استفاده از زئولیت و کربنات کلسیم بر ویژگی‌های کاغذ روزنامه

دوره 21، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 175-186

محمد رضا دهقانی فیروزآبادی؛ وحید وزیری


11. بررسی مقایسه‌ای ویژگی‌های فیزیکی، مکانیکی و نوری کاغذ حاوی نانورس و نانورس همگن‌شده (هموژن)

دوره 21، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 131-148

الیاس افرا؛ مهرناز اسکندری؛ حسین رسالتی؛ محمدرضا دهقانی


12. خواص اوراق فشرده ساخته شده از پاکت نگهداری مواد آشامیدنی (تتراپک)

دوره 20، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 99-115

هاشم رهامین؛ محراب مدهوشی؛ تقی طبرسا؛ محمدرضا دهقانی فیروزآبادی