تاثیر استفاده از زئولیت و کربنات کلسیم بر ویژگی‌های کاغذ روزنامه

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان- گروه صنایع خمیر و کاغذ

2 عضو هیئت علمی دانشگاه گنبد کاووس- گروه صنایع چوب و کاغذ

چکیده

در این تحقیق تاثیر استفاده از مقادیر متفاوت ماده پرکننده زئولیت (از نوع آنالیسم) و کربنات کلسیم در سه سطح 10، 20 و 30 درصد بر ویژگی های کاغذ روزنامه بررسی شد. برای مقایسه ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی کاغذ از مقدار یکسان ماده پرکننده باقی مانده در کاغذ یعنی از تیمارهای زئولیت 10 درصد و کربنات کلسیم 30 درصد برای تفسیر نتایج استفاده شد. نتایج نشان داد که مقدار ماندگاری ماده پرکننده زئولیت (17/59 درصد) بیشتر از کربنات کلسیم (5/22 درصد) بود. یکی از نتایج مهم این تحقیق کاهش هزینه های تولید و آلودگی‌های پسآب به دلیل ماندگاری زیاد ماده پرکننده زئولیت بود. کاغذ دارای 10 درصد ماده پرکننده زئولیت در مقایسه با کربنات کلسیم 30 درصد خواص فیزیکی و مکانیکی بیشتر ولی درجه روشنی و درجه ماتی کمتری داشت. به طور کلی می توان نتیجه گرفت که ماده پرکننده زئولیت برای محصولاتی که درجه روشنی متوسطی نیاز دارند مناسب می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of using of Zeolite and Calcium Carbonate fillers on newsprint paper Properties

نویسنده [English]

  • vahid vaziri 2
چکیده [English]

In this study, the effect of using different amounts of zeolite and calcium carbonate fillers at three levels comprising 10, 20 and 30 % on newsprint paper properties was investigated. Chemi Mechanical Pulp (CMP) and calcium carbonate and zeolite fillers (Analysm type) were used. To compare the physical and mechanical properties, from equal amount of filler remaining in paper as 10% zeolite and 30% calcium carbonate treatments was used to interpretation of results. The results showed that zeolite retention (59.17%) is more than calcium carbonate (22.5%). Important result of this research is to reduce production costs and effluent pollutions due to high retention of zeolite filler. Papers containing 10% zeolite in comparison with 30% calcium carbonate fillers , physical and mechanical properties were more but brightness and opacity were less. Totally, it can be concluded that zeolite filler is suitable for products that moderate brightness needs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Analysm
  • Chemi Mechanical Pulp
  • Zeolite
  • Calcium Carbonate
  • Filler Retention