نویسنده = تاج دینی، آژنگ
تعداد مقالات: 4
1. بررسی عوامل موثر بر انتخاب مبلمان چوبی اداری از جانب مشتریان

دوره 24، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 85-99

10.22069/jwfst.2017.13734.1698

کامل نیاورانی؛ آژنگ تاج دینی؛ امیر لشگری


2. فرایند تحلیل سلسله مراتبی در انتخاب عوامل موثر بر رقابت‌پذیری صنایع کارتن سازی درایران

دوره 23، ویژهنامه (2)، زمستان 1395، صفحه 243-260

10.22069/jwfst.2017.10805.1564

نازنین سادات روشن رو؛ آژنگ تاج دینی؛ شادمان پورموسی


4. تاثیرمتغیر های کلان اقتصادی بر واردات تخته خرده چوب و تخته فیبر با دانسیته متوسط در ایران

دوره 21، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 25-48

آژنگ تاج دینی؛ شایان نجارخوشکار لنگرودی؛ وحیدرضا صفدری؛ مهران روح نیا