نویسنده = طبری، مسعود
تعداد مقالات: 3
1. اثر هالوپرایمینگ روی شکست خواب و بهبود مولفه‌های جوانه زنی بذر ارغوان (Cercis siliquastrum L.)

دوره 21، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 85-104

ناصر نوروزی هارونی؛ مسعود طبری کوچکسرایی؛ احسان ساداتی


2. پاسخ های فیزیولوژیک نهال های پده (Populus euphratica) تحت تاثیر تنش غرقابی با آب‌های شیرین و شور

دوره 21، شماره 1، بهار 1393، صفحه 165-178

صغری عزیزی؛ مسعود طبری کوچکسرایی؛ سید احسان ساداتی؛ احسان قنبری