دوره و شماره: دوره 25، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-180 
1. تاثیر آنزیم استراز بر کاهش مواد استخراجی عامل ایجاد قیر در خمیر کاغذ شیمیایی- مکانیکی (CMP) رنگبری شده و رنگبری نشده

صفحه 1-18

محمد هادی آریائی منفرد؛ حسین رسالتی؛ رضا دشتبانی خضری؛ علی اصغر تاتاری؛ محمد قلی نژاد


3. تاثیر نانو اکسیدروی و نوع چسب بر خواص فیزیکی و مکانیکی الوار تراشه لایه‌ای (LSL)

صفحه 39-48

حسین محمدی؛ محمد رضا ماستری فراهانی؛ حسین یوسفی؛ بهزاد حبیب پور