دوره و شماره: دوره 25، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 1-191 
4. بررسی شاخصهای پایش ساختار برای گونه‌های چوبی جنگل‌های شمال ایران

صفحه 65-80

سجاد بابایی؛ محمود بیات؛ منوچهر نمیرانیان؛ سحر حیدری مستعلی


5. تحلیل مؤلفه‌های آمیخته بازاریابی محصولات غیرچوبی جنگل‌های استان آذربایجان‌غربی

صفحه 81-96

شیدا محمودی؛ سید رستم موسوی میرکلا؛ امید حسین زاده؛ جواد معتمدی


6. برآورد زی توده چوبی اندام های هوایی کلن های صنوبر با استفاده از روابط آلومتریک

صفحه 97-108

محسن یوسفوند مفرد؛ جواد سوسنی؛ رضا اخوان؛ کامبیز ابراری واجاری؛ ایمان سپهوند؛ فزهاد جهانپور