معرفی قارچ‌های ماکروسکوپی در توده‌های راش استان مازندران

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران، ایستگاه تحقیقات جنگل و مرتع پاسند، بهشهر

2 محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران، ایستگاه تحقیقات جنگل و مرتع پاسند، بهشهر

3 کارشناس آزمایشگاه قارچ‌شناسی و بیوتکنولوژی قارچ‌ها، دانشکده بیولوژی، دانشگاه ملی ایروان، ارمنستان

چکیده

این مقاله فهرستی از 100 گونه قارچ‌های ماکروسکوپی موجود در توده‌های راش استان مازندران را ارایه می‌کند که 41 گونه آن برای اولین بار از استان مازندران و 24 گونه برای اولین بار از روی راش در ایران گزارش می‌شوند و 11 گونه برای فهرست قارچی ایران جدید می‌باشند. خانواده‌های Russulaceae و Polyporaceae به‌ترتیب با 12 و 11 گونه بیش‌ترین تعداد گونه‌ای را به خود اختصاص داده‌اند. بررسی بستر رشد قارچ‌های ماکروسکوپی در رویشگاه‌های نام برده نشان داد که 57 گونه چوب‌زی و 43 گونه بر روی خاک رویش داشته‌اند. این فهرست نشان می‌دهد که 42 گونه از قارچ‌های جمع‌آوری شده خوراکی و 10 گونه سمی هستند. مطالعه نحوه پراکنش قارچ‌ها نشان داد که دامنه‌های شمالی با 32 درصد تنوع گونه بیش‌ترین تنوع و دامنه‌های جنوبی با 13 درصد کم‌ترین تنوع قارچ‌های ماکروسکوپی را داشتند. نتایج این پژوهش اطلاعات جدیدی در مورد تنوع و نحوه پراکنش قارچ‌های ماکروسکوپی در توده‌های راش جنگل‌های شمال کشور ارایه می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introducing macro fungi at beech stands in Mazandaran province

نویسندگان [English]

  • A. B. 1
  • S. A.M. 2
  • S. B. 3
چکیده [English]

This paper lists recent findings of macro fungi of beech stand in Mazandaran province in north of Iran. The list contains data on the occurrence of 100 species of macro fungi, 41 of which are new to Mazandaran province, 24 new Iranian fungus-beech associations, and 11 have not p and previously been recorded from Iran. Russulaces and Polyporaceae are wood inhabiting and 43 grow on soil. Edible and poisonous species are 42 and 10 respectively. Study on macro fungi distribution pattern showed that northern slopes consisting 32% of species diversity had the highest diversity and southern slopes having 13% had the least diversity. Result of this study increases the information about diversity and distribution of macro fungi in beech forests of northern Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fungi distribution
  • Macro fungi
  • Beech trees
  • Mazandaran