‌مقایسه بین روند جذب آب و بخار آب در چندسازه پلی‌پروپیلن- الیاف چوب

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

چکیده

در این پژوهش روند جذب آب و بخار آب و همچنین تأثیر سازگارکننده مالئیک انیدرید پلی‌پروپیلن (MAPP) بر این روند در چندسازه چوب- پلاستیک مقایسه شد. به این منظور چندسازه چوب- پلاستیک با استفاده از 60 درصد الیاف چوب و 40 درصد پلی‌پروپیلن با و بدون مالئیک انیدرید ساخته شد. سپس نمونه‌هایی به ابعاد 1×5/2×5/2 سانتی‌متر تهیه و پس از خشک کردن در آون، در داخل آب مقطر و در معرض بخار آب (دما 100 درجه سانتی‌گراد) قرار داده شدند. رفتار جذب آب و بخار آب و همچنین واکشیدگی ضخامت طولانی‌مدت این چندسازه تا رسیدن به نقطه اشباع، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد چندسازه‌هایی که در معرض بخار آب قرار گرفتند دارای میزان جذب بخار آب و واکشیدگی ضخامت بیش‌تری در مقایسه با چندسازه‌های غوطه‌ور شده در آب مقطر می‌باشند. افزودن 2 درصد سازگارکننده مالئیک انیدرید نیز موجب کاهش قابل‌توجهی در میزان جذب آب و بخار آب و همچنین واکشیدگی ضخامت در چندسازه چوب- پلاستیک گردید.
 

عنوان مقاله [English]

A Comparison between Steam and Water Absorption Behavior in Polypropylene-Wood Fiber Compo

چکیده [English]

In this research, water and steam absorption behavior and also effect of maleic anhydride polypropylene (MAPP) on these behaviors in wood fiber-polypropylene composite were compared. For this purpose, the composites were manufactured from 60% fibers and 40% polypropylene in presence and absence of MA. The oven dried samples with dimensions of 2.5×2.5×1 cm were immersed in distilled water and exposed to water steam. Long-term water and steam absorption and thickness swelling of the composites were studied. The results showed that the composites exposed to water steam exhibited higher water absorption and thickness swelling than those immersed in water. The addition of 2% MA decreased steam and water absorption and thickness swelling in studied composites.