نویسنده = ساداتی، احسان
تعداد مقالات: 4
1. اثرات نانوزئولیت بر برخی ویژگی‌های نهال‌ صنوبر‏‏ دورگ تریپلو تحت دوره‌های آبیاری

دوره 27، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 1-17

10.22069/jwfst.2020.17905.1869

سید احسان ساداتی؛ جمشید مختاری؛ مائده یوسفیان؛ فرهاد اسدی


2. اثر هالوپرایمینگ روی شکست خواب و بهبود مولفه‌های جوانه زنی بذر ارغوان (Cercis siliquastrum L.)

دوره 21، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 85-104

ناصر نوروزی هارونی؛ مسعود طبری کوچکسرایی؛ احسان ساداتی


3. پاسخ های فیزیولوژیک نهال های پده (Populus euphratica) تحت تاثیر تنش غرقابی با آب‌های شیرین و شور

دوره 21، شماره 1، بهار 1393، صفحه 165-178

صغری عزیزی؛ مسعود طبری کوچکسرایی؛ سید احسان ساداتی؛ احسان قنبری