نویسنده = میرزایی، جواد
تعداد مقالات: 5
1. تأثیر موخور بر کربوهیدرات، پرولین و کلروفیل در گونه‌های مختلف درختی جنگل‌های زاگرس

دوره 25، شماره 1، بهار 1397، صفحه 87-100

10.22069/jwfst.2018.14280.1721

جواد میرزایی؛ بهروز ناصری؛ حمیدرضا ناجی؛ مهدی پورهاشمی


4. اثر تنش خشکی بر رشد و برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی نهال‌های بنه (Pistacia atlantica)

دوره 22، شماره 1، بهار 1394، صفحه 31-43

جواد میرزایی؛ عبدالعلی کرمشاهی


5. بررسی اکولوژیکی رویشگاه گونه محلب در جنگل‌های زاگرس میانی

دوره 20، شماره 1، بهار 1392، صفحه 107-114

ندا سخاوتی؛ مسلم اکبری نیا؛ صادق خزایی‌پول؛ هوشنگ زنگنه؛ جواد میرزایی