نویسنده = بیات، محمود
تعداد مقالات: 4
2. بررسی شاخصهای پایش ساختار برای گونه‌های چوبی جنگل‌های شمال ایران

دوره 25، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 65-80

10.22069/jwfst.2018.14696.1732

سجاد بابایی؛ محمود بیات؛ منوچهر نمیرانیان؛ سحر حیدری مستعلی