نویسنده = مرتضی ناظریان
تعداد مقالات: 6
اثر کاربرد الیاف معدنی بر هیدراتاسیون و خواص تخته فیبر-گچ حاصل از الیاف کنف و باگاس

دوره 23، ویژهنامه (2)، اسفند 1395، صفحه 203-228

10.22069/jwfst.2017.10696.1559

مرتضی ناظریان؛ میثم کامیاب؛ حسین کرمانیان


تأثیر تیمار آب‌شویی ذرات باگاس و میزان ماده افزودنی MgCl2 بر خواص تخته خرده چوب-سیمان

دوره 23، شماره 4، دی 1395، صفحه 315-334

10.22069/jwfst.2016.9990.1526

مرتضی ناظریان؛ سکینه حسینی اقبال؛ رحیم محبی گرگری؛ حسین کرمانیان


بررسی تاثیر تیمار خرده های نی بکار رفته در لایه میانی صفحات ساندویچی بر روی خواص فیزیکی و مکانیکی

دوره 23، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 21-43

10.22069/jwfst.2016.3097

مرتضی ناظریان؛ وحید معظمی؛ سعیدرضا فرخپیام؛ رحیم محبی گرگری


سبک سازی تخته خرده چوب با استفاده از پلی استایرن منبسط شده

دوره 22، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 239-254

سمانه میر؛ سعیدرضا فرخ پیام؛ مرتضی ناظریان