سبک سازی تخته خرده چوب با استفاده از پلی استایرن منبسط شده

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه زابل

2 استادیار دانشگاه زابل

چکیده

در این مطالعه امکان به‌کارگیری پلیمر پلی استایرن منبسط شده (EPS) به منظور کاهش دانسیته نهایی تخته بررسی شد. این کار پژوهشی بر روی کاهش وزن تخته خرده چوب به مقدار قابل توجه، با حفظ مقاومت چسبندگی داخلی متمرکز شده است. بدین منظور با استفاده از مقادیر متفاوت پلی استایرن انبساطی در بافت تخته، همزمان با تغییر سطوح دمای پرس، فرآورده‌ای با ضخامت اسمی 25 میلی‌متر با 30 درصد وزن کمتر و با مشخصه‌های صنعتی تولید گردید. تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده از آزمون‌های مکانیکی و فیزیکی نمونه‌ها (چسبندگی داخلی، مقاومت خمشی، مدول الاستیسیته، واکشیدگی ضخامت، جذب آب و تحمل نگهداری پیچ) که مطابق با استاندارد EN انجام شد، منتج به نتایجی که برخی از آن‌ها در ادامه می‌آید شد. بطور کلی ثابت شد حذف خرده چوب از لایه میانی و جایگزینی پلی استایرن در این لایه که باعث دستیابی به هدف اولیه یعنی کاهش وزن توام با حفظ ظاهر فیزیکی تخته گردید، موفقیت آمیز بود. همچنین پلی استایرن منبسط شده با توجه به کاربردی که برای این فرآورده در مرحله اول تعریف شده است مقاومت‌هایی در حد قابل قبول ارائه می‌دهد. نتایج حاصل از آزمون چسبندگی داخلی نشان داد که افزایش میزان گرانول‌های پلی استایرن فوم شده و دمای پرس تأثیر منفی بر این ویژگی داشته است. اندازه گیری مقاومت خمشی و مدول الاستیسیته و نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها نشان داد که با افزایش دما و درصد پلی استایرن مقاومت خمشی و مدول الاستیسیته بهبود می‌یابند. بیشترین مقاومت نگهداری پیچ به تخته‌های ساخته شده با 1 درصد پلی استایرن اختصاص داشت و تغییرات دما اثر معنی‌داری بر این مقاومت نداشت. تخته‌های ساخته شده با 5 درصد پلی استایرن منبسط شده مطلوب‌ترین میزان واکشیدگی ضخامت و جذب آب را از خود نشان دادند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Lightweight Particleboard Using Expanded Polystyrene

نویسندگان [English]

  • samane mir 1
  • saeedreza farrokhpayam 2
1 university zabol
چکیده [English]

In this study the possibility of using expanded polystyrene (EPS) was studied to reduce the density of the final board. This research was concentrated on weight loss particleboard in significant quantities, while maintaining the internal bond strength. For this purpose, with using different values of the expanded polystyrene, along with the change of press temperature, the composites were made with a nominal thickness of 25 mm and 30% less weight, characterized by industrial production. The results that some of them are as follows were raised from analysis of the information gathered by the physical and mechanical tests (internal adhesion, modulus of rapture, modulus of elasticity, thickness swelling, water absorption and Screw-holding capacity) which were conducted in accordance with EN. Generally, removing a partial of wood particles from core layer and replacement of EPS to make available reducing weight with keeping physical characteristics was successful. The expanded polystyrene with the considering applications for this product in the first stage showed the acceptable resistance. The result of internal bonding test showed that increasing the content of foam polystyrene granules and press temperature has a negative impact on the property. The results clearly showed increasing of press temperature and EPS content caused modulus of rapture and modulus of elasticity was improved. No significant difference was found on the effect of press temperature on screw withdrawal strength while the highest of this strength was found on the panels made with 1 percent EPS contain. Particleboard made with 5 % Expanded polystyrene showed most favorable percent thickness swelling and water absorption.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lightweight Particleboard
  • Expanded Polystyrene
  • Pressing Temperature
  • Physical and mechanical properties