اثر حذف مغز بر ویژگیهای خمیرسازی و کاغذ حاصل از باگاس

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

2 دانش آموخته دانشگاه شهید بهشتی

3 هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

4 هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی اثر میزان مغز‌زدائی بر شرایط خمیرسازی و ویژگیهای خمیر و کاغذ سودای باگاس در کارخانه کاغذ پارس صورت پذیرفت. از اینرو‌ باگاس با سطوح مختلف مغز‌زدایی(30، 20، 10، 5 و صفر درصد مغز) با شرایط پخت ثابت: دما 170 درجه سلسیوس، زمان پخت 15 دقیقه، قلیایی مصرفی 15درصد و 10:1 L:W= پخت گردید. تأثیر سطوح مختلف مغز بر قلیای فعال باقیمانده در لیکور سیاه، و ویژگی‌های خمیر و کاغذ حاصله مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که با کاهش مغز در باگاس، قلیای فعال باقیمانده در لیکور سیاه افزایش یافته و ویژگی‌های خمیر کاغذ حاصل مانند عدد کاپا، بازده بعد از الک، میزان ریزه چوب، درجه روانی اولیه و زمان آبگیری بهبود می‌یابد. همچنین خواص مقاومتی کاغذ مانند مقاومت در برابر پارگی و مقاومت در برابر ترکیدن افزایش چشم گیری یافته است. بعلاوه، مقایسه این نتایج با شرایط خمیر و کاغذسازی کارخانه نشان داد که کارائی واحد مغز زدائی کارخانه بسیار پائین بوده بطوریکه اثر آن بصورت حضور بیشتر مغز و متعاقب آن مصرف مواد بیشتر در واحد خمیر سازی خود را نشان داده و خمیر و کاغذ حاصله از کیفیت مطلوبی برخوردار نمی باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Depithing on Bagasse pulp and paper properties

چکیده [English]

The effect of depithing levels on bagasse soda pulping and its pulp and paper properties were studied in Pars paper factory. Bagasse with different levels of depithing (i.e. bagasse with 30, 20, 10, 5 and 0 % of pith) were cooked under the same pulping condition as used in pars factory: chemical charge 15% of sodium hydroxide (NaOH applied based on dry fibre), temperature: 170 °C, cooking time: 15 minutes and L:W= 10:1. Effects of different level of pith on residual active alkali and pulp and paper properties were investigated. Results have shown that by pith level decreasing in raw material, the residual active alkali in black liquor increased and pulp properties such as kappa number, screen yield, shive content, initial freeness and drainage time improved. Also, strength properties of paper such as tear, burst and tensile increased. In addition, comparing these results to pulping conditions of above factory indicated that the efficiency of factory depithing process is very low. Therefore, its effect appears in high level of pith and consequently high chemical consumption in digester and hence contributes to the inferior quality of pulp and paper properties.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bagasse
  • Pith
  • Depithing
  • Active Alkali
  • strength properties