بررسی ثبات ابعادی و خواص مکانیکی تخته حاصل از باگاس استیله شده

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی پایداری ابعادی و خواص مکانیکی تخته‌خرده لایه‌ای ساخته شده از ذرات باگاس است. ذرات باگاس با 2 اندازه ریز (4/0-2/0 میلی‌متر) و درشت (2/1-8/0 میلی‌متر) تهیه گردید. و سپس به‌وسیله انیدریک اسید کربوکسیلیک خطی اصلاح شد. اصلاح ذرات از طریق استری کردن با انیدرید استیک بدون حضور هیچ‌گونه کاتالیزور و یا حلالی در دمای 120 درجه سانتی‌گراد و زمان 240 دقیقه انجام گرفت. مقدار (درصد) افزایش وزن به‌دست آمده برای ذرات با اندازه‌های مختلف متفاوت بود. ذرات باگاس اصلاح شده و اصلاح نشده (شاهد) به‌طور مجزا آغشته به رزین فنول فرمالدهید (رزول) تحت پرس قرار گرفته و تخته خرده‌های سه‌لایه تشکیل شد. ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی تخته‌های حاصل اندازه‌گیری شدند. نتایج به‌دست آمده نشان داد که تخته‌های تهیه شده از ذرات باگاس اصلاح شده پایداری ابعادی به مراتب بیش‌تری (در حدود 87 درصد) نسبت به نمونه‌های شاهد داشت در حالی‌که ویژگی‌های مکانیکی تخته‌های استیله شده از ویژگی‌های مکانیکی نمونه شاهد کم‌تر بود.

عنوان مقاله [English]

Dimensional Stability and Mechanical Properties of Particleboard Made from Acetylated Bagasse

چکیده [English]

The purpose of this study was to evaluate the dimensional stability and mechanical properties of three-layer particleboard produced from linear chain carboxylic acid anhydride modified bagasse particles. Modification was performed via esterification of bagasse using acetic anhydride without using any catalyst and solvent at 120 oC for 240 min at lab scale. Bagasse with two particle sizes including fine (0.2-0.4 mm) and coarse (0.8-1.2 mm) were modified. Different weight percent gains (WPGs) were obtained with different sizes and reagents. Acetylated and unmodified bagasse particles were pressed into three-layer particleboards using phenol formaldehyde (resole type). The physical and mechanical properties of the boards were tested. The particleboards made from esterified bagasse particles were more dimensionally stable (about 87%) than control boards made from untreated bagasse. But the mechanical and physical properties of the modified boards were lower than control board.