تاثیر ساقه گیاه توتون بر ویژگی‌های مکانیکی و فیزیکی تخته‌خرده‌چوب

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر گروه صنایع چوب و کاغذ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 کارشناس صنایع چوب سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

3 هیات علمی موسسه جنگلها و مراتع کشور

4 هیات علمی دانشگاه آزاد واحد کرج

چکیده

تاثیر ساقه گیاه توتون بر ویژگی‌های مکانیکی و فیزیکی تخته‌خرده‌چوب


چکیده

استفاده از ضایعات کشاورزی به جای چوب به‌ عنوان مواد اولیه در تولید فرآورده‌های لیگنوسلولزی از جمله فرآورده‌های مرکب چوبی از راهبردهای موثر در حفظ و صیانت جنگل‌ها محسوب می‌شود. گیاه توتون یکی از گیاهان زراعی است که پس از استحصال برگ به‌عنوان توتون، ساقه‌های آن سوزانده و یا در زیر خاک مدفون می‌شوند، در حالیکه می‌توانند بعنوان منبعی ارزشمند در صنایع تولید فرآورده‌های مرکب لیگنوسلولزی مورد استفاده قرار گیرند. این پژوهش قصد دارد امکان استفاده از ساقه گیاه توتون کوکر347 (Nicotiana tobaccum L. Coker 347) را در صنایع تخته‌خرده‌چوب مورد بررسی قرار دهد.
تخته‌های مورد آزمون از اختلاط خرده‌های ساقه توتون و خرده‌چوب صنعتی با چسب اوره‌فرم‌آلدئید به‌میزان 10 درصد وزن خشک چوب، تحت دو زمان پرس4 و 6 دقیقه ساخته ‌شدند. نتایج نشان داد که با افزایش درصد ساقه‌توتون به سبب بالا بودن ضریب فشردگی تخته خرده‌چوب ، مقاومت خمشی، مدول الاستیسیته، مقاومت به جذب آب (2 و 24 ساعت) و مقاومت به واکشیدگی ضخامت (2 و 24 ساعت) به‌صورت معنی‌داری افزایش می‌یابد (0.01لغات کلیدی:
تخته‌خرده‌چوب، ساقه توتون، ویژگی‌های مکانیکی و فیزیکی، پسماندهای کشاورزی، زمان پرس

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of tobacco plant stalk on the mechanical and Physical properties of particleboard

نویسنده [English]

  • amir jamshidy avanaki 2
چکیده [English]

Effect of tobacco plant stalk on the mechanical and Physical properties of particleboard

Using of agriculture residues instead of wood as raw material in lignocellulosic industry including particleboards is effective strategy in protection of forests. One of agricultural residues is tobacco stalks which after harvesting of leaves their stalks mostly ploughed into the soil or burnt in the field by farmers, but their stalks are good sources of fibers.
The particle boards have been fabricated with mixture of 0% tobacco stalk , 25% tobacco stalk and 75% forestry wood chips , 50% tobacco stalks and 50% forestry wood chips , 75% tobacco stalks and 25% forestry wood chips and 100 percent of forestry wood chip. The Urea-formaldehyde resin content was permanent and 10% of dried weight of woodchips, but two press times 4 and 6 minute was employed.
The result showed that with increasing of tobacco stalks, the MOR, MOE, resistance of water absorption and thickness swelling increased significantly (P>0.01) and it is because of higher compression ration of tobacco stalks. But in contrast with increasing of tobacco stalks the internal bonding decreases significantly (P>0.05) and it can be attributed to low density and high aspect ratio of tobacco fibers. Meanwhile with increasing press time from 4 to 6 minutes the mechanical properties and internal bounding decreases but water absorption and thickness swelling doesn’t get any changes.
Keywords:
Particleboard, Tobacco stalk, Mechanical and physical properties, Press time
.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Particleboard"
  • "Tobacco stalk"
  • "Mechanical and physical properties"
  • "Press time"