مقاومت‌های خمشی و کششی چند‌سازه آرد ساقه برنج- پلی‌پروپیلن در دوره‌های رطوبت‌دهی متناوب

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه گرگان

2 استاد دانشگاه

چکیده

در این تحقیق، تاثیر مراحل رطوبت¬دهی متناوب بر ویژگی¬های فیزیکی و مکانیکی چندسازه¬های آرد ساقه برنج- پلی¬پروپیلن مورد مطالعه قرار گرفت. تخته¬های چندسازه با چگالی اسمی g/cm31 و ابعاد اسمی cm1×15×25 در مجموع شامل 6 تیمار با درصد اختلاط 45، 60 و75 درصد آرد ساقه برنج ساخته شدند. خواص فیزیکی و مکانیکی چندسازه¬ها اندازه¬گیری و داده¬ها با آزمون فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با یکدیگر مقایسه شدند. بطور کلی، نتایج نشان دادند که با افزایش مقدار آرد ساقه برنج از 45 تا 75 درصد و طی شدن مراحل رطوبت¬دهی از حالت خشک تا دوره سوم، دانسیته و مقاومت¬های مکانیکی چندسازه کاهش یافته و جذب آب و واکشیدگی ضخامت آن افزایش می¬یابد. افزودن ماده جفت¬کننده به میزان 2 درصد وزنی باعث بهبود نسبی مقاومت¬ها و کاهش جذب آب و واکشیدگی ضخامت چندسازه می¬شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Flextural and Tensile properties of Rice Stalk Flour-Polypropylene Composite During Moisture Cyclic Loading

نویسندگان [English]

  • Hosein mohammadi 1
  • mehrab madhoushi 2
چکیده [English]

In this study, The effect of alternative humidity stages on Physical and mechanical properties of Rice stem flour (RSF)-Polypropylene Composites was considered. Panels composites were built in 1g/cm3 nominal density and 25×15×1cm dimension that including, treatment of PP and RSF with 45, 60 and 75% weight ratios. Physical and mechanical properties of composites were measured and data were compared with randomized design. The Results showed that increasing of filler ratio, and passing of humidity stages result in decrease of Physical and Mechanical properties of composites. Adding 2 percent MAPP result in partial improve in Mechanical properties and decrease in water absorption and thickness swelling of composites.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wood-Plastic Composite
  • Rice stem flour
  • Polypropylene
  • maleated Polypropylene