بررسی و مقایسه تاثیر استفاده از کربنات کلسیم آسیاب شده(GCC) و کائولین(Clay) بر ویژگی‌های کاغذ

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشگاه گرگان

چکیده

روند توسعه صنایع کاغذ با افزایش درصد پرکننده در کاغذ‌های چاپ و تحریر همراه است. اما افزایش درصد پرکننده‌ها در کاغذ علی¬رغم مزیت‌های فراوان از قبیل بهبود ویژگی‌های نوری کاغذ موجب کاهش مقاومت‌های کاغذ نیز می‌گردد. در این پژوهش به بررسی تاثیر مصرف سطوح مختلف کربنات کلسیم آسیاب شده(GCC) و کائولین(Clay)، بر خواص مقاومتی و نوری کاغذ حاصل از ترکیب خمیر CMP پهن برگان 70% و 30% خمیر الیاف بلند رنگ بری شده پرداخته شد. نتایج نشان داد، پرکننده کربنات کلسیم آسیاب شده نسبت به کائولین در کاغذ، درجه روشنی بهتری و اثرات منفی کمتری به لحاظ ویژگی‌های مقاومتی ایجاد گردیده است. بر همین اساس پرکننده کربنات کلسیم آسیاب شده نسبت به کائولین برای مصرف در کاغذهای چاپ و تحریر به¬منظور بهبود ویژگی‌های کاغذ مناسب‌تر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Survey and comparison of using Ground Calcium Carbonate (GCC) and Clay effect on paper properties

چکیده [English]

Pulp and paper industry developments are integrated by growing in mineral fillers consuming. However, increase of filler percentages in paper along with its benefits for the paper, causing reduction in its strengths. In this study, effect of different levels of ground calcium carbonate and clay fillers based on fibers dry weight was investigated on mechanical and optical properties made from pulp mixture of hardwood CMP (70%) and imported bleached long fibers (30%). Results revealed that, by increasing in calcium carbonate filler consuming amount rather than clay, paper properties such as brightness is improved and have less negative effects. Thus, printability properties of GCC filled papers have been improved in comparison of clay filled papers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ground Calcium Carbonate
  • clay
  • Mechanical properties
  • optical properties
  • Filler