بهبود مقاومت‌های کاغذ کارتن کنگره‌ای کهنه با کمک تیمارهای شیمیایی و حرارتی

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

3 عضو هیأت علمی-دانشگاه شهید بهشتی

4 عضو هیأت علمی- دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

ااین پژوهش با هدف ارایه راهکارهایی به منظور بهبود مقاومت¬های کاغذ بازیافتی تهیه شده از کارتن کنگره‌ای کهنه انجام شد. تیمارهای خمیرکاغذ شامل تبدیل یونی با کلرید سدیم 1 درصد، واکنش با هیدروکسید سدیم 3 و 5 درصد (بر مبنای جرم خشک خمیرکاغذ) و درجه حرارت های 25 و 70 درجه سانتی¬گراد بودند. ساخت کاغذ دست ساز بر اساس روش جدید استاندارد و با سیستم بسته آب ورق ساز نوع KCL انجام شد. شاخص‌های الیاف تیمار شده شامل ماندگاری آب الیاف (WRV)، دانسیته ظاهری و مقاومت¬های ورقه کاغذ اندازه‌گیری شده است. علی‌رغم عدم اختلاف معنی‌داری بین میزان ماندگاری آب الیاف تیمار شده و شاهد، این ویژگی تا حدود 25% با اعمال تیمار 3% هیدروکسید سدیم و تبدیل یونی در دمای محیط نسبت به شاهد افزایش یافت. تیمار مذکور به عنوان بهترین تیمار، موجب بهبود معنی‌دار دانسیته ظاهری، مقاومت به ترکیدن، پاره شدن و خردشدن حلقوی کاغذها شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Strength improvement of OCC by thermal and chemical treatments

نویسندگان [English]

  • Mohammad Andalibian 1
  • Hossein Kermanian 3
  • Omid Ramezani 4
3 Scientific member- Beheshti Unv.
4 Scientific member- Beheshti unv.
چکیده [English]

This study carried out to provide improvement of recycle paper strength made from OCC. Chemical treatment of OCC pulp carried out with 1% sodium chloride as ion exchange stage and then extraction by 3% and 5% sodium hydroxide based on oven dry pulp. Slurry temperature during the chemical reaction adjusted to 25 and 70 ° C. Handsheets were made based on a new standard method by KCL sheet former using a closed water system. Water retention value (WRV), sheet density and strength have been measured to characterize the fiber treated properties. No significant differences in WRV were found among control and treated pulps despite of maximum increasing of 25% applying 3% NaOH, ionic exchange, and room temperature. The mentioned conditions was selected as the best condition which significantly improved apparent density, burst strength, tear strength and RCT.

کلیدواژه‌ها [English]

  • OCC
  • Alkali Treatment
  • Ionic Exchange
  • WRV
  • Paper Strengths