بررسی میزان مازاد مقطوعات در شیوه تک‌گزینی با استفاده از روش خط نمونه (مطالعه موردی: پارسل 237 سری 2 ناو اسالم)

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده علوم جنگل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خلخال

2 دانشیار علوم جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا

چکیده

به حد‌اقل رساندن ضایعات چوب در بهره‌برداری از جنگل‌ها اهمیت اقتصادی دارد. در این پژوهش حجم و مشخصات مازاد مقطوعات بهره‌برداری در پارسل 237 به مساحت 41 هکتار از جنگل‌های کوهستانی راشستان ناو اسالم مورد بررسی قرار گرفت. این پارسل به شیوه جنگل‌شناسی تک‌گزینی و روش بهره‌برداری گرده بینه کوتاه و بلند مدیریت می‌شود. برای برآورد حجم، وزن و کیفیت مازاد مقطوعات داخل پارسل از طرح نمونه‌برداری منظم تصادفی با استفاده از 20 خط نمونه 100 متری و برای محاسبه حجم هر قطعه مازاد مقطوعات از رابطه هوبر استفاده شد. حجم، وزن و تعداد مازاد مقطوعات باقی‌مانده در عرصه پارسل بعد از عملیات بهره‌برداری به‌ترتیب 6/3 مترمکعب، 5/2 تن و 233 قطعه چوب در هکتار برآورد شد. میانگین‌های حجم، وزن، طول و قطر میان قطعات به‌ترتیب حدود 02/0 مترمکعب، 15 کیلوگرم، 5/1 متر و 10 سانتی‌متر به‌دست آمد. حدود 65 درصد حجم مازاد مقطوعات را چوب‌هایی با کیفیت درجه یک بدون پوسیدگی و گره تشکیل می‌دهد. نسبت حجم مازاد مقطوعات باقی‌مانده در عرصه پارسل به تعداد درختان قطع شده 58/0 مترمکعب است. این نسبت برای قطع هر 100 سیلو درختان نشانه‌گذاری شده 17 مترمکعب است. همچنین مقدار حجم مازاد مقطوعات به‌ازای قطع هر 100 سانتی‌متر قطر برابر سینه درختان 08/1 مترمکعب است. این مقدار مازاد مقطوعات باقی‌مانده در پارسل قابل‌ملاحظه بوده و قابل استفاده در صنایع چوب هستند. بنابراین خارج کردن آن‌ها می‌تواند ارزش اقتصادی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Estimation of logging residuals from single selection cutting by Line Intersect method (Case study: parcel 237 from district 2 Guilan–Nav forest)

نویسندگان [English]

  • Farzam Tavankar 1
  • Amir Bonyad 2
1 Assis. Prof. Islamic Azad University
2 Assoc. Prof. Forest Sciences, Natural Resources Faculty, University of Guilan, , Someh-Sara, Iran.
چکیده [English]

Minimizing of logging residuals has economic importance. In this research, volume and characteristics of logging residuals were studied in parcel 237 with 41ha from Asalem-Nav mountainous fagetum forest area. In this parcel silviculture method and logging system is single selection and assortment. The systematic sampling and line intersect method was used to estimate volume, weight, number and quality of logging residuals with twenty 100 m sample lines. Huber formula was used to measurement of each piece volume. Volume, weight and number of logging residues per hectare were estimated 3.6 m3, 2.5 ton and 233 pieces, respectively. Averages of volume, weight, length and middle diameters of pieces were estimated 0.02 m3, 15 kg, 1.5 m and 10 cm respectively. Roughly 65 percent volume of logging residue were recognized first class quality and without decay and knot. Ratios of logging residue volume to number of tree felling (R/N), log volume (R/L) and sum total of tree felling dbh (R/D) were estimated 0.58, 0.17 and 0.01. This amount of logging residuals is considerable and useable in wood industries. So export of those can have economic value.

کلیدواژه‌ها [English]

  • logging
  • residuals
  • volume estimation
  • line intersect method
  • Nav forest