بررسی مقاومت به پوسیدگی چندسازه صنعتی آرد سرشاخه پسته- پلاستیک با و بدون رنگ‌دانه

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد دانشکده مهندسی چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 استادیار دانشکده مهندسی چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

در این مطالعه، مقاومت به پوسیدگی فرآورده چندسازه صنعتی آرد سرشاخه پسته- کوپلیمر پلی‏پروپیلن در برابر قارچ مولد پوسیدگی سفید Trametes versicolor و قارچ مولد پوسیدگی قهوه‏ای puteana Coniophora بررسی‏ گردید‏. نمونه‏های فرآورده چندسازه با و بدون رنگ‌دانه محتوی
60 درصد آرد سرشاخه پسته در معرض آزمون پوسیدگی، مطابق با استاندارد ASTMD 1413‏ به‌مدت 3 ماه قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که فرآورده چندسازه صنعتی آرد سرشاخه پسته- کوپلیمر پلی‏پروپیلن مستعد پوسیدگی می‏باشد. تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که میزان کاهش وزن نمونه‏ها در اثر قارچ مولد پوسیدگی قهوه‏ای به‌طور معنی‏داری بیش‌تر از قارچ مولد پوسیدگی سفید بود، ولی حضور یا حضور نداشتن رنگ‌دانه تأثیر معنی‏داری بر روی کاهش وزن نمونه‏ها نداشت. با بررسی میکروسکوپ الکترونی نمونه‏های پوسیده و شاهد، حضور منافذ و ترک‏ها در فرآورده چندسازه سرشاخه پسته- کوپلیمر پلی‏پروپیلن و نفوذ ریسه‏ها در نمونه‏های پوسیده شده توسط قارچ C. puteana نشان داده شد، ولی نفوذ قارچ مولد پوسیدگی سفید به‌صورت سطحی بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Decay Resistance of commercial Plastic-Pistachio Twig Flour Composite With or without pigment

نویسندگان [English]

  • M. Saffarzadeh 1
  • M.R. Masteri Farahani 2
1
2
چکیده [English]

In this research, the decay resistance of commercial polypropylene-pistachio twigs flour composite with and without pigment was investigated against the white-rot fungi 'Trametes versicolor' and the brown-rot fungus 'Coniophora puteana'. The composite specimens containing 60% pistachio twig flour were exposed to a decay test according to modified ASTM D 1413 standard for 3 months. The results showed that the composite could be decayed. With analyzing the data, it was shown that the weight loss of the composite due to decay by C. puteana was significantly higher than that for T. versicolor however, the presence of the pigment did not have any significant affect on the weight loss of the composite. Scanning electron microscopic (SEM) showed cracks and voids in the control (unexposed samples), as well as the fungal hyphae penetration into the samples decayed by C. puteana. Nevertheless white rot fungi create a surface decay.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Copolymer polypropylene
  • Pistachio twig flour
  • Soil block test
  • Scanning electron microscopy
  • Coniophora puteana
  • Trametes versicolor